Verenigingslied

Het verenigingslied van Depositum Custodi is bij elke DC’er bekend. Het wordt aan het begin van de formele samenkomsten (lezingen en ledenvergaderingen) aangeheven. Doorgaans gebeurt dit a capella, onder leiding van de cantor of cantrix.

Het lied bestaat uit vier coupletten. Het eerste couplet is de letterlijke, Latijnse tekst van 1 Tim. 6:20 en 21, waar de naam van de vereniging aan is ontleend. De overige drie verzen zijn gebaseerd op Efeze 6:10-18, waarin wordt opgeroepen tot het aandoen van de geestelijke wapenrusting.

Het verenigingslied is op tekst gezet door Erika Sinke. De muziek is van de hand van Johan Barth en Jasper Stam.  Zowel de muziek (per partij) als de tekst zijn hieronder te vinden.