Symposiumweekend

Het weekend van 10-13 mei vond het jaarlijkse symposium van DC plaats. Dit jaar stond het symposium in het teken van rust.

Vrijdag

Het volledige thema van het symposium luidde: Repos ailleurs: Rust en onrust in maatschappij en geloof. Vrijdagavond kwamen de leden bij elkaar op een groepsaccommodatie in Lunteren. Op deze avond werd door middel van workshops dit thema op verschillende manieren belicht. De onderwerpen liepen uiteen van meditatief bidden tot mindfulness en van Pascal tot timemanagement.

Zaterdag

Op zaterdag vertrok de vereniging in de richting van Ede. Daar verzamelden zich ook verschillende oud-leden, ouders, grootouders en vrienden. Zoals gebruikelijk verzorgden een tweetal lectores een lezing rondom het thema.

In de eerste lezing ging dhr. R.J. van Putten in op de onrust in de maatschappij. Hij maakte een analyse van de ontwikkelingen die aan de jachtigheid van de huidige samenleving hebben bijgedragen. “Nederland is moe”, zo concludeerde hij. Van Putten riep op tot het in balans brengen van ons ‘actieve’ leven en het ‘rustige’ leven. In de tweede lezing ging ds. H. Liefting op de vraag naar rust en onrust in het geloof. Hij deed dit naar aanleiding van Mattheüs 11:28: ‘Ik zal u rust geven.’

Na de lunch was er ruim de tijd om de beide lectores te bevragen op hun lezingen en de thematiek.

 

 

 

 

 

Weekend

Aan het einde van de dag vertrok de vereniging weer richting Lunteren. De rest van het weekend werd doorgebracht met een mix van gezelligheid, ontspanning, kerkgang en ontmoeting.