Sfeerimpressies

Annet Nugteren (tweedejaars)

Aan het einde van mijn eerste studiejaar besloot ik lid te willen worden van een studentenvereniging. Gedurende het jaar werd ik soms geconfronteerd met lastige situaties en was ik het contact met christelijke leeftijdsgenoten best gaan missen. Zo kwam ik op de introductiedag van DC terecht. Ik voelde me gelijk thuis, een gevoel wat me niet in de steek heeft gelaten tijdens mijn eerste halfjaar als aspirant-lid. Wat mij betreft is dat één van de mooiste dingen aan deze vereniging: de prettige sfeer, waarin iedereen warm wordt onthaald. Hierdoor is het mogelijk om op een open manier met elkaar na te denken over diepgaande vragen en dilemma’s. Dit draagt eraan bij dat ik als christelijke student steviger in mijn schoenen sta. Kortom, ik ben heel blij lid te zijn van DC, en raad het iedereen aan een kijkje te komen nemen!

Bram Geelhoed (tweedejaars)

Met je studie bereid je je voor op het werk dat je later hoopt te doen. Je studententijd is echter ook bij uitstek een tijd om met medestudenten in contact te komen en na te denken over andere zaken die ertoe doen: actuele kwesties, vraagstukken waar je als christelijke student tegenaan loopt en andere onderwerpen betreffende het christelijk geloof. 

Depositum Custodi biedt juist die mogelijkheid en maakt daarmee de studententijd compleet. Bij deze studentenvereniging kun je aan deze bezinning en verdieping invulling geven door onder andere het deelnemen aan kringen en het bijwonen van lezingen en symposia. Dit geeft DC een kenmerkend studiekarakter. Dit betekent ook dat je literatuur moet bestuderen, maar je leert er veel van en het is de tijd meer dan waard. Daarnaast is er uiteraard ook ruimte voor informeel contact. Bij DC ontmoet je leuke medestudenten en er hangt een gezellige sfeer, waardoor je je snel thuis zult voelen. 

Kortom, DC is een serieuze en gezellige vereniging waarvan ik het lidmaatschap iedereen dan ook van harte kan aanbevelen.

Hermen van Gelder (tweedejaars)

Vanaf de introductiedag voelde ik me meteen al thuis op DC. Onze vereniging heeft, zo als u wellicht weet, geen ontgroening, maar dat heeft mijn integratie geen strobreed in de weg gelegd. Door de andere leden word je vanaf het begin bij alle activiteiten betrokken. Je zult de vereniging dan ook gauw jouw vereniging gaan noemen. Welkom dus bij ook jouw vereniging!

Er zijn veel verschillende studentenverenigingen. Toch denk ik dat DC zeker een meerwaarde heeft. Elke activiteit, zowel formeel als informeel, gaat uit van dezelfde grondslag: Gods Woord. Het studiekarakter van onze vereniging vond ik zelf eerst wat intimiderend, maar dit bleek helemaal niet nodig. Samen nadenken, schrijven en spreken over de belangrijkste zaken komen haast als vanzelf en vind ik ook onmisbaar om als christen mijn positie in een seculiere wereld te bepalen. Het vormen van vriendschappen is een hoofdpilaar van onze vereniging, en is dan ook door alle activiteiten heen verweven. Tot ziens!