Sfeerimpressies

Teun van Asselt (tweedejaars)

In het eerste jaar van mijn studie had ik me niet bij een studentenvereniging aangemeld. Ik had er geen behoefte aan, ging liever elke avond sporten. Mijn zus was daarentegen bij DC gegaan en kwam elke keer weer met positieve verhalen thuis. Omdat ze zo enthousiast was, besloot ik toen maar mee te gaan naar een open avond, waar ik het al snel naar mijn zin had. Dat was eigenlijk het moment dat ik besloten heb om me aan te melden voor DC. Zonder twijfel kan ik zeggen dat ik op mijn plekje terecht gekomen ben. Het mentorgezin waar ik deel van uitmaak, de kringen waar ik aan meedoe, de mensen met wie ik een praatje maak en alle goede gesprekken bevestigen elke keer weer dat ik de goede keuze heb gemaakt. De sfeer, de activiteiten, de verdieping en al het contact maken DC voor mij wat ik ervan gehoopt had. Meld je daarom zeker aan als je ook naar zoiets op zoek bent! 

Esther van Leijenhorst (tweedejaars)

Mijn eerste echte kennismaking met DC was op de introductiedag, net voor het begin van het  nieuwe studiejaar. Ik had helemaal niet de intentie om op deze studentenvereniging te gaan, maar na die dag heb ik me toch aangemeld. De belangrijkste reden was dat ik de sfeer erg fijn vond. Enerzijds is er veel ruimte voor gezelligheid en leuke activiteiten, maar er is ook serieuze aandacht op de momenten dat dit nodig was. Dit heb ik op eigenlijk elke activiteit van DC gemerkt het afgelopen jaar.
Ik ben ongeveer één avond per week bezig met DC, wat voor mij heel goed naast mijn studie kan. Hoeveel tijd je in de vereniging steekt kun je deels zelf reguleren, onder andere omdat niet alle activiteiten verplicht zijn. Dit neemt uiteraard niet weg dat ze zeker allemaal de moeite waard om aan deel te nemen. Ik zie jullie graag op de introductiedag!

Kortom, DC is een serieuze en gezellige vereniging waarvan ik het lidmaatschap iedereen dan ook van harte kan aanbevelen.

Gert Hakkenberg (tweedejaars)

De keuze voor Depositum Custodi maak je snel. Via humor en gezelligheid duiken DC’ers de diepte in: hoe zit het met geloof en wetenschap? Hoe ga ik als christen om met mijn medestudenten? Wat zegt de Bijbel?
Het mooie is dat er op deze vragen niet direct een antwoord wordt verwacht. Als DC’er kun je al je onzekerheden op tafel leggen, zonder dat erover geoordeeld wordt. Jezelf zijn mag dan ook op iedere manier: op DC heet iedereen je welkom, het maakt niet uit wie je bent.
Kortom, DC is een oase in je woelige studentenleven: je kunt ontspannen, maar ook krachten opdoen voor alle aspecten van het leven. 

Helene Nieuwenhuis (tweedejaars)

Depositum Custodi is een studentenvereniging waarbij ik me binnen de kortste keren echt thuisvoelde. Dit kwam ook door mijn mentorouders, die me hielpen mijn weg te vinden op DC. Het is de plek waarbij verdieping, bezinning en gezelligheid bij elkaar komen. DC heeft een fijne open sfeer, iedereen mag er zijn en dat waardeer ik heel erg. Daarnaast is DC echt een verrijking van je studententijd: de waardevolle ontmoetingen, gezellige maaltijden, fijne kringen, mooie persoonlijke gesprekken ook over wat ons als christen drijft, lezingen waarbij je je verdiept in waardevolle en interessante onderwerpen. En dat is nog lang niet alles. Dus hoop jij volgend jaar te gaan studeren of ben jij al aan het studeren en mis je iets aan je studentenleven? Dan ben je hier aan het goede adres. Kom eens langs op een lezing of op de introductiedag!

Annet Nugteren (derdejaars)

Aan het einde van mijn eerste studiejaar besloot ik lid te willen worden van een studentenvereniging. Gedurende het jaar werd ik soms geconfronteerd met lastige situaties en was ik het contact met christelijke leeftijdsgenoten best gaan missen. Zo kwam ik op de introductiedag van DC terecht. Ik voelde me gelijk thuis, een gevoel wat me niet in de steek heeft gelaten tijdens mijn eerste halfjaar als aspirant-lid. Wat mij betreft is dat één van de mooiste dingen aan deze vereniging: de prettige sfeer, waarin iedereen warm wordt onthaald. Hierdoor is het mogelijk om op een open manier met elkaar na te denken over diepgaande vragen en dilemma’s. Dit draagt eraan bij dat ik als christelijke student steviger in mijn schoenen sta. Kortom, ik ben heel blij lid te zijn van DC, en raad het iedereen aan een kijkje te komen nemen!

Bram Geelhoed (derdejaars)

Met je studie bereid je je voor op het werk dat je later hoopt te doen. Je studententijd is echter ook bij uitstek een tijd om met medestudenten in contact te komen en na te denken over andere zaken die ertoe doen: actuele kwesties, vraagstukken waar je als christelijke student tegenaan loopt en andere onderwerpen betreffende het christelijk geloof. 

Depositum Custodi biedt juist die mogelijkheid en maakt daarmee de studententijd compleet. Bij deze studentenvereniging kun je aan deze bezinning en verdieping invulling geven door onder andere het deelnemen aan kringen en het bijwonen van lezingen en symposia. Dit geeft DC een kenmerkend studiekarakter. Dit betekent ook dat je literatuur moet bestuderen, maar je leert er veel van en het is de tijd meer dan waard. Daarnaast is er uiteraard ook ruimte voor informeel contact. Bij DC ontmoet je leuke medestudenten en er hangt een gezellige sfeer, waardoor je je snel thuis zult voelen. 

Kortom, DC is een serieuze en gezellige vereniging waarvan ik het lidmaatschap iedereen dan ook van harte kan aanbevelen.

Hermen van Gelder (derdejaars)

Vanaf de introductiedag voelde ik me meteen al thuis op DC. Onze vereniging heeft, zo als u wellicht weet, geen ontgroening, maar dat heeft mijn integratie geen strobreed in de weg gelegd. Door de andere leden word je vanaf het begin bij alle activiteiten betrokken. Je zult de vereniging dan ook gauw jouw vereniging gaan noemen. Welkom dus bij ook jouw vereniging!

Er zijn veel verschillende studentenverenigingen. Toch denk ik dat DC zeker een meerwaarde heeft. Elke activiteit, zowel formeel als informeel, gaat uit van dezelfde grondslag: Gods Woord. Het studiekarakter van onze vereniging vond ik zelf eerst wat intimiderend, maar dit bleek helemaal niet nodig. Samen nadenken, schrijven en spreken over de belangrijkste zaken komen haast als vanzelf en vind ik ook onmisbaar om als christen mijn positie in een seculiere wereld te bepalen. Het vormen van vriendschappen is een hoofdpilaar van onze vereniging, en is dan ook door alle activiteiten heen verweven. Tot ziens!