Verenigingslied

Het verenigingslied van Depositum Custodi is bij elke DC’er bekend. Het wordt aan het begin van de formele samenkomsten (lezingen en ledenvergaderingen) aangeheven. Doorgaans gebeurt dit a capella, onder leiding van de cantor of cantrix.

Het lied bestaat uit vier coupletten. Het eerste couplet is de letterlijke, Latijnse tekst van 1 Timotheüs 6:20 en 21, waar de naam van de vereniging aan is ontleend. De overige drie verzen zijn gebaseerd op Efeze 6:10-18, waarin wordt opgeroepen tot het aandoen van de geestelijke wapenrusting.

Het verenigingslied is op tekst gezet door Erika Sinke. De muziek is van de hand van Johan Barth en Jasper Stam.  Zowel de muziek (per partij) als de tekst zijn hieronder te vinden.


Integrale tekst:

1. Depositum Custodi,
Devitans profanas,
Vocum novitates,
Et oppositiones,
Falsi nominis scientiae,
Quam quidam profitentes,
Circa fidem aberraverunt.
Gratia vobiscum.

3. Depositum Custodi,
Weerstaat de boze macht;
Beschermd door Gods wapens
Weet gij u sterk in Zijn kracht.
Neemt het harnas der gerechtigheid,
Gordt uw rug met de waarheid,
Schoeit de voeten met Gods vredewoord.
Gratia vobiscum.
2. Depositum Custodi,
Wordt krachtig in de Heer’.
Doet aan al Gods wapens,
Staat tegen duivelse list,
Tegen alle boosheid in de lucht
En bestrijdt duist’re machten.
Wederstaat zo in de boze dag.
Gratia vobiscum.

4. Depositum Custodi,
Weest sterk in het geloof.
Blust uit satans pijlen,
Neemt uw geloof als een schild,
Zet de helm der zaligheid op ‘t hoofd,
Gordt het zwaard van Gods Woord aan,
Bidt te allen tijde in de Geest.
Gratia vobiscum.

Vertaling van het eerste couplet (1 Tim. 6:20-21):

Bewaar het pand u toebetrouwd,
Een afkeer hebbende
Van het ongoddelijk ijdel roepen
En van de tegenstellingen
Der valselijk genaamde wetenschap;
Dewelke sommigen voorgevende,
Zijn van het geloof afgeweken.
De genade zij met u.