Logo

Het logo van DC verbeeldt kernachtig wat DC wil zijn. Zoals het logo klassiek en toch modern is, wil DC vanuit de klassiek-christelijke traditie zoeken naar hoe wij kunnen staan in de moderne tijd.

In de brede cirkel van het logo staat de naam van de vereniging vermeld. De negentien dunne strepen in de binnenste cirkel verwijzen naar de negentien Latijnse woorden uit 1 Tim. 6: 20 en 21. In het centrum van het logo staat het schild als symbool voor ‘het schild des geloofs’. Binnen dit schild worden door pictogrammen de vier doelen van de vereniging tot uitdrukking gebracht: bezinning, verdieping, bewapening en vriendschap. Deze vier doelen staan in het logo met elkaar in verbinding. Zo zijn de activiteiten van de vereniging erop gericht om de vier doelen in verbinding met elkaar te verwezenlijken.

Het huidige logo is in 2019 in gebruik genomen. Het logo is tot stand gekomen door de Logocommissie in samenwerking met verschillende andere DC’ers die bij het proces betrokken waren.