Doel

Depositum Custodi heeft 4 kerndoelen:

Verdieping
De Bijbel dient voor iedereen het uitgangspunt te zijn van zijn of haar handelen. Het bestuderen van de Bijbel is binnen de vereniging dan ook een belangrijke activiteit. Daarnaast proberen we ons aan de hand van de belijdenisgeschriften en de Institutie verder te verdiepen in de gereformeerde leer. Deze verdieping is nodig om op een Bijbelse manier te kunnen bezinnen en bewapenen.

Bezinning
In je studententijd verandert er veel. Vaak kom je als student terecht in een omgeving die niet christelijk is. Hierdoor kunnen er veel vragen op je afkomen en kan je soms behoorlijk heen en weer geslingerd worden. Door ons met elkaar te bezinnen op de Bijbel proberen we samen op zoek te gaan naar antwoorden die houvast geven. Door dit samen te doen leer je reflecteren op je eigen handelen, op de traditie waarmee je bent opgegroeid en de maatschappij waar je deel van uitmaakt.

Bewapening
Als studenten komen we veel in een omgeving waarin men vanuit totaal andere kaders denkt dan de Bijbelse kaders die we vanuit de Bijbel en onze christelijke opvoeding hebben meegekregen. Dit daagt je persoonlijk uit. Waarom geloof je? En waarom geef je op deze manier handen en voeten aan je geloof? Om staande te blijven in die wereld is het nodig ons te bewapenen. De Bijbel spreekt van de geestelijke wapenrusting waardoor we de goede strijd van het geloof kunnen strijden. Door middel van lezingen, kringen en gesprekken onderling wordt deze bewapening aangereikt.

Vriendschap
Op DC kom je met veel verschillende studenten in contact. Deze studenten studeren op verschillende plekken in het land, maar komen voor DC bij elkaar. Goede gesprekken, discussies en samen actief bezig zijn is altijd een goede manier om iemand beter te leren kennen. Op de verschillende kringavonden en weekenden is hier dan ook genoeg tijd voor. Daarnaast worden er verenigingsbreed ook verschillende activiteiten georganiseerd die dit bevorderen. Zo ontstaan er veel vriendschappen die nog lang na je DC-tijd blijven bestaan.