Over ons

Depositum Custodi is een reformatorische studentenvereniging, die in 1986 werd opgericht door drie studenten, Martha Scholten, Rochus van Kampen en Jan Weststrate.  De naam van de vereniging is gekozen naar aanleiding van 1 Timótheüs 6:20. De verenigingsbrede bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, maar de leden komen uit het hele land.

In 1986 vonden de eerste vergadering en bijeenkomst plaats. Hier werden de grondslag, de organisatorische structuur en de positie ten opzichte van andere verenigingen (zoals bijvoorbeeld de K.L.S. en de C.S.F.R) uit die tijd vastgesteld. Depositum Custodi werd een nieuwe studentenvereniging en werd een alternatief voor de andere christelijke studentenverenigingen. Daarnaast werden de eerste verdiepende avonden georganiseerd.

Na 1986 groeide Depositum Custodi tot de vereniging die zij nu is. Inmiddels heeft Depositum Custodi ongeveer 100 leden. In de beginjaren werden elk jaar zes à zeven lezingen georganiseerd, die door leden en door sprekers van buiten de vereniging uitgesproken werden. Tegenwoordig organiseren we tien lezingen per jaar die allemaal worden uitgesproken door een lector van buiten de vereniging die affiniteit en expertise heeft met een bepaald onderwerp. In de praktijk betekent dit dus dat er elke maand een openbare lezing is. Daarnaast worden er ook een symposium, verenigingsweekend en vakantie georganiseerd.

De Institutiekringen zijn een verplicht onderdeel van DC. Hierdoor lees je, bij een lidmaatschap van 4 jaar, de hele Institutie van Calvijn door. Naast de Institutiekring volgt een DC’er een extra studiekring. Deze extra studiekringen gaan over uiteenlopende onderwerpen. Alle activiteiten die worden georganiseerd beantwoorden aan het vierledige doel van DC: verdieping, bezinning, bewapening en vriendschap.

Naast lezingen en kringen worden er natuurlijk ook informele activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse muziekavond, een maatschappelijke activiteit, een sportavond en natuurlijk het hoogtepunt: de DC-vakantie. Om alles draaiende te houden op de vereniging worden leden aangemoedigd om zelf hun steentje bij te dragen. Dit kan onder andere door zelf een kring op te zetten, deel te nemen aan commissies, moties in te dienen op ledenvergaderingen of door een bijdrage te leveren aan ons verenigingsblad Documentum.