Muziekavond

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Muziek verbindt DC! 15 december was het weer tijd voor de jaarlijkse terugkerende muziekavond en dit maal kwam het thema voort uit de lofzang van Hizkia: ‘’De Heere was gereed om mij te verlossen; daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen; al de dagen onzes levens, in het huis des HEEREN’’ (Jes. 38:20).

Dit thema werd op instrumentale en vocale wijze meesterlijk vertolkt, wat uitmondde in een breed scala aan muzikale hoogtepunten. Naast bekende kerstliederen als Hört der Engel en O Holy Night was er ruimte voor andere liederen, zoals Jesu, rex admirabilis van G.P. Palestrina. Daarnaast bleek de muzikale creativiteit en diversiteit van DC uit een spoken word, gebaseerd op diverse Bijbelgedeelten, kwam La danse des grillons voorbij en vanzelfsprekend konden een orgelstuk van Bach en een vioolsonate van Beethoven niet ontbreken. Ten slotte werd ook de internationale verbinding gezocht. Baba Yetu, het Onze Vader in het Swahili werd ten gehore gebracht en er werd een prachtig Joods lied gezongen.

Uiteraard zijn hierboven slechts enkele stukken uitgelicht uit het hele repertoire. Wilt u genieten van de muzikale talenten op DC, dan zien we u graag volgend cursusjaar op de muziekavond!