Logo

In 2019 heeft Depositum Custodi, na een verenigingsbreed gevoerde discussie een nieuw logo in gebruik genomen. Het logo is tot stand gekomen door de Logocommissie in samenwerking met verschillende andere DC’ers die bij het proces betrokken waren.

 

 

 

Het logo combineert klassieke elementen met een moderne lijn. De vorm van het logo kan gezien worden als een verwijzing naar Efeze 6 waar een zelfde soort opdracht te vinden is als in 1 Timotheüs 6. Het schild des geloofs refereert ook aan het pand u toebetrouwd (Dat is, de gezonde leer des geloofs, aldus de kanttekeningen).  De vier doelen van de vereniging zijn verbeeld als symbolen in het schild. Ze staan middels de lijnen in verbinding met elkaar. Zo wordt Depositum Custodi ervaren. Vriendschap staat zo bijvoorbeeld in verbinding met de verdieping. De 19 strepen geven aan dat de 19 woorden van 1 Timotheüs 6: 19 en 20 doorweven is met het verenigingswezen van Depositum Custodi.

Het logo laat precies zien wat DC wil zijn: staande in de traditie van de Reformatie en de Nadere Reformatie actief de doelen van de vereniging verwezenlijken. Klassiek maar toch ook modern.