Logo

In 2009 heeft Depositum Custodi, na een verenigingsbreed gevoerde discussie, een nieuw logo in gebruik genomen. Het logo is ontworpen door Neline Floor, toen lid van de vereniging.

De D en de C zijn in het logo als schakels aan elkaar verbonden. Het zijn open schakels; ze zijn niet op een beklemmende manier onlosmakelijk aan elkaar verbonden; het gaat in het logo om een vrijwillige, ongedwongen verbondenheid. Deze verbondenheid heeft twee dimensies. Ten eerste drukken de schakels onderlinge verbondenheid uit: DC’ers houden elkaar vast door dik en dun; ze zijn betrokken op elkaar. Ten tweede beelden ze de nauwe verbondenheid van DC‘ers aan de Bijbel en de gereformeerde traditie uit. Het is onze opdracht om het pand te bewaren. Depositum Custodi! Maar ook hierin geldt dat het gaat om een wederzijdse verbondenheid. Het is niet alleen zo dat wij het pand bewaren; het pand bewaart ons ook!

De letter in het logo, Jasmine UPC, heeft door de schreef een klassieke uitstraling. Tegelijkertijd is het een flinke, duidelijke letter. Dat is precies wat DC wil zijn: klassiek en krachtig.