Lezingen

Zie voor een overzicht van de lezingen en de voorbereidingsartikelen de Agenda (onder menu-item Actueel).

Elke maand wordt er in kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Ambachtstraat door DC een lezing georganiseerd. De lezingen staan in het kader van een jaarthema dat door het bestuur is samengesteld. Ter voorbereiding van de lezing is in een speciale thema-syllabus een voorbereidingsartikel te lezen dat is geschreven door een van de leden. Ook de vragen die het bestuur aan de lector heeft voorgelegd, zijn in deze syllabus opgenomen.

De avond zelf wordt geopend door de praeses van de vereniging. Na een kort inleidend woord geeft de praeses het woord aan de lector van die avond. De lector probeert tijdens de lezing vanuit zijn specialisatie antwoord te geven op de vragen die hem door het bestuur zijn voorgelegd. Aan het eind van zijn lezing is er een pauze. De pauze is uiteraard een moment van ontmoeting en gezelligheid, waarin alle ruimte is om over van alles en nog wat met elkaar te spreken. Na de pauze is er gelegenheid om de lector vragen te stellen over zijn lezing. Tegen tienen sluit de lector de avond af met dankgebed, waarna er in het zaaltje bij de kerk gelegenheid is om onder het genot van een drankje nog wat na te praten.