Op 8 april 2021 hielden we de achtste lezing binnen ons jaarthema ‘Trouw’. Deze lezing was de derde lezing over ‘trouw van mensen’ en was getiteld ‘Hij, Die u roept, is getrouw. Drs. J. Kloosterman MBA, directeur van de RMU, dacht met ons na over trouw zijn in je werk en studie en hoe we deze trouw moeten linken aan de roeping en leiding van God in ons leven.

De lector dacht onder andere met ons na over 1 Thessalonicenzen 5 waar Paulus de gemeente van Thessalonica oproept tot een heilige levenswandel. In vers 24 klinkt het vervolgens: Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. Hoewel dit primair gaat over Gods roeping tot de vrede met God, viel het de lector vooral op dat het hier niet gaat om de trouw van mensen aan God, maar over Gods trouw aan mensen. God komt drie keer voor in de tekst, terwijl de mens maar een keer wordt genoemd. Kloosterman hekelde daarom de individualistische visie waarin alleen gevraagd wordt hoe ik geroepen wordt en wat mijn respons is op Gods roeping. Ook de gedachte dat God een speciale roeping voor jouw leven en jouw bestemming heeft, is een vrucht van de tijdgeest. Uit de geschiedenis van de roeping van Samuël blijkt dat de mens moeite heeft om zo’n roeping van God te verstaan, ook na ontvangen genade.

Dit wil echter niet zeggen dat de mens geen roeping heeft in zijn of haar werk. Vroeger ging je dat beroep doen wat je voorgeslacht deed, tegenwoordig doen we vooral dat waar we goed in zijn, het gebruiken van je talenten. Juist in het feit dat we bepaalde talenten hebben gekregen en deze mogen gebruiken, moeten we de roeping zien. Werk als zodanig is geen gevolg van de zondeval maar was er al in het paradijs. God riep Adam al om de aarde te bouwen en te bewaren. Om die reden kunnen we werk dus zien als een nuttige en door God gewilde bezigheid. Ook na de zondeval is dit nog mogelijk. Dit zien we onder andere terug in psalm 128 waar beloofd wordt dat diegene gezegend wordt die, in afhankelijkheid van de HEERE, zijn/haar werk mag doen.

Deze lezing was niet alleen een lezing in de serie lezingen van dit jaar maar ook een open avond voor scholieren die zich oriënteren op een studentenvereniging. De gasten die er op deze avond waren, hebben een goede indruk gekregen van de mooie inhoud die DC te bieden heeft. Naast het inhoudelijke deel van de avond werd er na de lezing nog digitaal geborreld in breakoutrooms. Hierdoor was ook deze lezing weer een goede mix tussen een stevige inhoudelijke component en de nodige gezelligheid!