Lezing 4 Gebed en voorzienigheid

Op DC komt men te laat, en zo vertrokken we donderdagavond 5 december ook wat later vanaf het station naar pannenkoekenrestaurant De Muntkelder. Dat deed natuurlijk niets af van het gezellige en smakelijke karakter van onze maaltijd aldaar.

Vervolgens vertrokken we naar de Ambachtsstraat voor een lezing over Gods voorzienigheid, in het licht van gebed. Die twee woorden in één zin plaatsen levert een spanningsveld op: waarom zouden we nog bidden om Zijn leiding als alles toch al bepaald is? Als de loop der dingen toch vastligt in natuurwetten? Vaak is ons antwoord dat God de natuurwetten gebruikt als middel, en tegelijk ook zo verheven is dat Hij buiten de middelen om kan werken. Prof. dr. ir. A.J. Nederveen benoemde in zijn lezing dat we God daarmee een plek geven in ons wereldbeeld. Immers: de manier waarop God zich verhoudt tot het door mensen bedachte systeem van natuurwetten, bepaalt dan ons denken over hoe God werkt. Daarmee dwingen we Hem alsnog in ons wetenschappelijke raamwerk.

Wetenschappelijk inderdaad, want sinds we door de wetenschap veel meer kunnen zeggen over hoe de wereld in elkaar zit, duiden we de wereld ook wetenschappelijk. Niet alleen in ons spreken, maar ook in ons voorstellingsvermogen van Wie God is. God duiden door te stellen dat Hij zowel buiten de middelen als door de middelen om kan werken, is veel te beperkt. Volgens de lector moeten we ons bewust zijn van onze wetenschappelijke kaders en de verschraling die dat heeft bewerkstelligd. Pas na die bewustwording kunnen we op zoek naar verrijking van onze taal, naar verrijking van ons denken over de werkelijkheid en God centraal stellen. Kunst, muziek en poëzie kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Juist door zo te oefenen in een christelijke verbeeldingskracht, kunnen we het aloude christelijke geloof van alle tijden en plaatsen hervinden. Juist de verrijking is nodig om werkelijk God te aanbidden en Hem te verheerlijken.

De avond werd afgesloten door na te borrelen op een Utrechts terras. DC-leden bespraken de lezing van deze avond na, voerden de discussies die nu relevant zijn op DC en spraken het studentenleven door. Rond middernacht moesten ook de laatsten huiswaarts keren en afscheid nemen van die goede sfeer.