Lezingen

Iedere maand wordt er op DC een lezing gehouden door een lector in het gebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan het Stationsplein in Gouda (naast station Gouda)De lezingen zijn vaak prikkelend, uitdagend en vooral erg leerzaam. Doordat de lectores in principe een academische graad hebben gehaald en vaak specialisten zijn op het onderwerp, is de kwaliteit van de lezingen hoog.

De lezingen worden gehouden rondom het jaarthema dat het bestuur heeft opgesteld. Het bestuur formuleert aan de hand hiervan vragen, die de lector tijdens zijn lezing probeert te behandelen. In de agenda zijn de onderwerpen en de voorbereidingsartikelen (inclusief de vragen) van de afgelopen en aankomende lezingen te vinden. Omdat de lezingen openbaar zijn, is iedereen van harte uitgenodigd om te komen luisteren.

De avond zelf wordt geopend door de praeses van de vereniging. Na een kort inleidend woord geeft de praeses het woord aan de lector van die avond. Aan het eind van de lezing is er een pauze. De pauze is uiteraard een moment van ontmoeting en gezelligheid, waarin er alle ruimte is om met elkaar over van alles te praten. Na de pauze is er gelegenheid om de lector vragen te stellen over zijn lezing. Tegen tienen sluit de lector de avond af met dankgebed. Dat betekent echter niet dat de avond dan al afgelopen is: vaak gaat een deel van de vereniging nog de binnenstad van Utrecht in om wat te drinken.