Kringen

DC draait voor het grootste gedeelte om en op kringen. Een kring kost vergeleken met andere DC-activiteiten de meeste tijd en energie, maar levert qua kennis, vaardigheden en hechte vriendschappen vaak ook het meeste op.

Een kring bestaat uit ongeveer acht personen. Doorgaans komt de kring een keer per maand bijeen bij een van de kringleden thuis. Voorafgaand aan de kring wordt een maaltijd genoten. Na het eten en wordt de kringavond geopend en leest een kringlid zijn of haar inleiding op het onderwerp van die avond voor. Vervolgens is er gelegenheid om vragen te stellen over de inleiding. Na een koffiepauze wordt meestal een aantal door de kringleden samengestelde vragen of stellingen besproken die betrekking hebben op het onderwerp dat die avond aan de orde is. Rond tien uur wordt de avond afgesloten met dankgebed en kan iedereen zijns weegs gaan of is er nog tijd voor informeel samenzijn.

Institutiekring
Er bestaan twee categorieën kringen. De kring die voor alle leden verplicht is en regionaal wordt ingedeeld, is de Institutiekring. Zoals de naam al doet vermoeden wordt op deze kring Calvijns Institutie bestudeerd. Elk jaar komt er één deel aan de orde, zodat je na een DC-lidmaatschap van vier jaar de hele Institutie hebt doorgewerkt en de hele bijbelse leer hebt behandeld. Ter voorbereiding van de kringavond lezen de kringleden één of meerdere hoofdstukken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld voorzienigheid, rechtvaardigmaking en de doop.

Extra studiekring
De tweede categorie is de extra studiekring. De onderwerpen voor deze kringen worden door leden zelf aangedragen en variëren van jaar tot jaar. Elk jaar worden er enkele bijbelstudiekringen georganiseerd en verder zijn er kringen over onderwerpen zoals medische ethiek, de puriteinen, literatuur of de Dordtse Leerregels.

Een hoogtepunt van een kringjaar is vaak het kringweekend. De meeste kringen brengen één keer per jaar samen een paar dagen door in een vakantiehuisje of studentenhuis. Een kringweekend brengt altijd veel gezelligheid en goede gesprekken met zich mee. Op zondag ga je met elkaar naar de kerk en er is veel tijd om samen te praten, muziek te maken of Bijbelstudie te doen.