Kringen

De belangrijkste activiteiten op DC zijn de kringen: groepjes van ongeveer acht personen die een keer in de maand samenkomen rondom een bepaald onderwerp. Doordat je met z’n allen de avond goed voorbereidt, steek je hier heel veel van op. Tegelijkertijd bouw je hier vaak de meeste vriendschappen op.

We hebben op DC twee categorieën kringen, namelijk Institutiekringen en Extra Studiekringen. Op de Institutiekring (IK) bestuderen we in vier jaar de gehele Institutie van Calvijn, wat aanleiding geeft tot het bespreken van uiteenlopende aspecten van het christelijk geloof. Hierbij proberen we steeds te zoeken naar dat wat er in de Bijbel geschreven is: de Institutie is dus in zekere zin slechts een hulpmiddel om de boodschap van de Bijbel beter te kunnen begrijpen. Dit geeft een bijzondere blik in het gedachtegoed in de begintijd van de Reformatie, een beweging die een belangrijk deel uitmaakt van de identiteit van DC. Belangrijker nog is dat deze kringen vaak bij uitstek geschikt zijn om gefundeerde antwoorden te vinden op soms prangende vragen.

De tweede categorie kringen zijn de Extra Studiekringen (ESK). Dit zijn kringen die gaan over uiteenlopende en per jaar wisselende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de christelijke filosofie, bepaalde Bijbelboeken en klassieke literatuur. Deze kringen geven je de kans om je te verdiepen in of te bezinnen op een onderwerp wat je interesseert. Op deze kringen is vaak veel ruimte om actuele vraagstukken te bespreken. Daardoor kunnen de kringen helpen om als christelijke studenten in onze samenleving te functioneren en te bewapenen tegen weerstand die je als christen kunt ondervinden. Vaak komen echter de vragen waar je het meest mee zit niet vanuit de samenleving tot je, maar vanuit jezelf. Op zowel de Institutiekringen als de Extra Studiekringen is ook veel ruimte om juist die vragen voor te leggen en te zoeken naar een antwoord.

Een kringavond begint al ruim voordat de kringleden daadwerkelijk bij elkaar komen. Ieder kringlid leest namelijk van tevoren de literatuur voor een kringavond door. Dit zorgt ervoor dat een kringavond nog waardevoller kan worden – een goed begin is immers het halve werk. De avond zelf begint met een gezamenlijke maaltijd bij een van de kringleden thuis. Tijdens deze maaltijd is er veel tijd om bij te kletsen, te discussiëren over allerlei onderwerpen en te genieten van wat het betekent om samen deel uit te maken van DC. Na deze maaltijd leest een van de kringleden de door hem of haar geschreven inleiding voor. Dit wordt gevolgd door een bespreking van het onderwerp aan de hand van door de kringleden ingeleverde stellingen. Rond 22.00 uur is de kringavond over het algemeen ten einde.

Het hoogtepunt van een kringjaar is het kringweekend. Hierbij gaan we samen met de kring een weekend weg, wat gegarandeerd veel goede gesprekken en gezelligheid oplevert. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat je met jouw kring ook andere activiteiten onderneemt, zoals het bezoeken van een concert.

Kortom, kringen hebben eigenlijk alles in zich wat DC kenmerkt: verdieping, bezinning, bewapening en vriendschap. Nu zou je je kunnen afvragen of een kring er niet voor zorgt dat je heel druk wordt. Het antwoord hierop heeft twee delen. Ten eerste blijkt dat veruit de meeste studenten dit heel goed kunnen combineren met hun studie, ten tweede is een kring – en dus ook de voorbereiding – niet iets wat je alleen doet, maar samen. Dit zorgt er voor dat de eventuele studiedruk van een kring meestal niet als last ervaren wordt.