Kringen

Kringen zijn op DC ‘de spil waar de vereniging om draait’. Kringen zijn groepjes van zes tot acht personen die  gemiddeld één keer in de maand samenkomen rondom een bepaald onderwerp. Doordat je met z’n allen een kringavond goed voorbereidt, steek je hier heel veel van op. Tegelijkertijd bouw je hier vaak de meeste vriendschappen op.

Institutiekringen

We kennen op DC twee soorten kringen: de Institutiekringen en Extra Studiekringen. Op de Institutiekring (IK) bestuderen we in vier jaar de gehele Institutie van Calvijn, wat aanleiding geeft tot het bespreken van uiteenlopende aspecten van het christelijk geloof. Hierbij proberen we steeds te zoeken naar wat er in de Bijbel geschreven is. De Institutie is dus in zekere zin een hulpmiddel om de boodschap van de Bijbel beter te kunnen begrijpen. Dit geeft een bijzondere blik op het gedachtegoed van de begintijd van de Reformatie, een beweging die een belangrijk deel uitmaakt van de identiteit van DC. Belangrijk nog is dat deze kringen perfect geschikt zijn om gefundeerde antwoorden te vinden op prangende vragen.

Extra Studiekringen

De tweede categorie kringen, zijn de Extra Studiekringen (ESK). Dit zijn kringen die gaan over uiteenlopende en per jaar wisselende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de christelijke filosofie, bepaalde Bijbelboeken, muziek en klassieke literatuur. Deze kringen geven je de kans om je te verdiepen in of te bezinnen op een onderwerp wat je interesseert. Op deze kringen is vaak veel ruimte om actuele vraagstukken te bespreken. Daardoor kunnen de kringen helpen om als christelijke studenten in onze samenleving te functioneren en te bewapenen tegen weerstand die je als christen kunt ondervinden. Vaak komen echter de vragen waar je het meest mee zit niet vanuit de samenleving tot je, maar vanuit jezelf. Op zowel de Institutiekringen als de Extra Studiekringen is er veel ruimte om juist die vragen voor te leggen en te zoeken naar een antwoord.

Verloop

Een kringavond begint al ruim voordat de kringleden daadwerkelijk bij elkaar komen. Ieder kringlid leest namelijk van tevoren de literatuur voor een kringavond door. De avond zelf begint met een gezamenlijke maaltijd bij een van de kringleden thuis. Na deze maaltijd leest een kringlid de door hem of haar geschreven inleiding voor. Dit wordt gevolgd door een bespreking van het onderwerp aan de hand van door de kringleden ingeleverde stellingen.

Het hoogtepunt van een kringjaar is het kringweekend. De kring gaat dat een weekend weg, wat gegarandeerd veel goede gesprekken en gezelligheid oplevert. Daarnaast worden er vaak allerlei activiteiten ondernomen, zoals het bezoeken van een concert of het doen van een escaperoom.

Kortom, kringen hebben eigenlijk alles in zich wat DC kenmerkt: verdieping, bezinning, bewapening en vriendschap.

Institutiekringen

We kennen op DC twee soorten kringen: de Institutiekringen en Extra Studiekringen. Op de Institutiekring (IK) bestuderen we in vier jaar de gehele Institutie van Calvijn, wat aanleiding geeft tot het bespreken van uiteenlopende aspecten van het christelijk geloof. Hierbij proberen we steeds te zoeken naar wat er in de Bijbel geschreven is. De Institutie is dus in zekere zin een hulpmiddel om de boodschap van de Bijbel beter te kunnen begrijpen. Dit geeft een bijzondere blik op het gedachtegoed van de begintijd van de Reformatie, een beweging die een belangrijk deel uitmaakt van de identiteit van DC. Belangrijk nog is dat deze kringen perfect geschikt zijn om gefundeerde antwoorden te vinden op prangende vragen.

Extra studiekringen

De tweede categorie kringen, zijn de Extra Studiekringen (ESK). Dit zijn kringen die gaan over uiteenlopende en per jaar wisselende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de christelijke filosofie, bepaalde Bijbelboeken, muziek en klassieke literatuur. Deze kringen geven je de kans om je te verdiepen in of te bezinnen op een onderwerp wat je interesseert. Op deze kringen is vaak veel ruimte om actuele vraagstukken te bespreken. Daardoor kunnen de kringen helpen om als christelijke studenten in onze samenleving te functioneren en te bewapenen tegen weerstand die je als christen kunt ondervinden. Vaak komen echter de vragen waar je het meest mee zit niet vanuit de samenleving tot je, maar vanuit jezelf. Op zowel de Institutiekringen als de Extra Studiekringen is er veel ruimte om juist die vragen voor te leggen en te zoeken naar een antwoord.

Verloop

Een kringavond begint al ruim voordat de kringleden daadwerkelijk bij elkaar komen. Ieder kringlid leest namelijk van tevoren de literatuur voor een kringavond door. De avond zelf begint met een gezamenlijke maaltijd bij een van de kringleden thuis. Na deze maaltijd leest een kringlid de door hem of haar geschreven inleiding voor. Dit wordt gevolgd door een bespreking van het onderwerp aan de hand van door de kringleden ingeleverde stellingen.

Het hoogtepunt van een kringjaar is het kringweekend. De kring gaat dan een weekend weg, wat gegarandeerd veel goede gesprekken en gezelligheid oplevert. Daarnaast worden er vaak allerlei activiteiten ondernomen, zoals het bezoeken van een concert of het doen van een escaperoom.

Kortom, kringen hebben eigenlijk alles in zich wat DC kenmerkt: verdieping, bezinning, bewapening en vriendschap.