Kringen (ESK)

De volgende extra studiekringen zijn te volgen in verenigingsjaar 2016-2017:

  • ESK Aalders
  • ESK Bijbelboekenstudie
  • ESK Dordtse Leerregels
  • ESK Geloof en wetenschap
  • ESK Jonathan Edwards
  • ESK Kleine profeten
  • ESK Kunst
  • ESK Medische ethiek
  • ESK Merg van het Evangelie