Geschiedenis

We schrijven het jaar 1986. Drie studenten, Martha Scholten, Rochus van Kampen en Jan Westrate, deelden hun zorg over de koers die op sommige disputen van C.S.F.R. gevaren werd en besloten een nieuwe reformatorische studentenvereniging op te richten. De vereniging kreeg als naam Depositum Custodi naar aanleiding van 1 Timótheüs 6:20. Op 19 februari 1986 vond de eerste bijeenkomst plaats en op 8 oktober 1986 was de eerste vergadering onder leiding van een bestuur een feit. Het bestuur bestond uit twee woordvoerders en een fiscus. Tijdens deze zogeheten Huishoudelijke Vergadering kwamen de grondslag, de organisatorische structuur van de verening en de positie ten opzichte van het K.L.S. ter sprake. Verder werd er dat jaar nog een tweetal avonden belegd waar onder andere gesproken werd over student- en christen-zijn.

In de jaren die volgden nam de vereniging steeds vaster vorm aan. Zo werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement opgesteld, kwam er een logo en zou het bestuur voorlopig bestaan uit drie leden: een praeses, een abactis en een fiscus. Het bestuur organiseerde elk jaar zes á zeven lezingen die door leden en door sprekers van buiten de vereniging werden uitgesproken. Later werden er ook een symposium en studiekringen georganiseerd en werd de Institutiekring een verplicht onderdeel. De toename van het aantal activiteiten zorgde ook voor meer vergaderingen. Het aantal ledenvergaderingen nam met de jaren toe tot vijf per jaar in 1994. In dat jaar werd in verband met de groei van de vereniging ook de bestuursgrootte aangepast: met de komst van de vice-abactis en de assessor waren er voortaan vijf functies te verdelen. In aansluiting op de verplichte Institutiekring is in 2003 deelname aan een Extra Studiekring verplicht gesteld.

Inmiddels is Depositum Custodi uitgegroeid tot een volwassen vereniging van ongeveer 100 leden. Jaarlijks organiseert het bestuur tien lezingen en vijf ledenvergaderingen. Verder draaien er elk jaar zo’n twintig studiekringen. Daarnaast is er een aantal vaste informele activiteiten zoals de jaarlijkse muziekavond en de DC-vakantie. De vereniging beschikt over een uitgebreid archief dat door de de leden kan worden ingezien. Zo kunnen DC’ers, wanneer ze nieuwe plannen hebben voor de toekomst, in het verleden duiken en leren van de wijze lessen van degenen die hen voorgegaan zijn.