Perspectief in het lijden
“Want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet”
Lector: Dr. P. C. Hoek VDM