Perspectief op jezelf
“Gij doorgrondt en kent mij”
Lector: Dr. J. C. van Nieuw Amerongen – Meeuse