Perspectief voor de schepping
“De aarde is des HEEREN”
Lector: Drs. E. J. Brouwer