Perspectief op de ander
“Een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is”
Lector: Dr. J. R. Compaijen