Een gemeenschap in harmonie: Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde
Lector: Dr. M. A. van Willigen 
Voorbereidingsartikel