Wil je gezamenlijk eten, we verzamelen om 18:00 bij de wolk op Utrecht Centraal (bij de bushaltes centrumzijde). U kunt later aansluiten bij de Hema (Steenweg 59).

Historisch perspectief
“Wij hebben gezondigd, mitsgaders onze vaderen”
Lector: Prof. dr. B.T. Wallet

Voorbereidingsartikel lezing 3