Leven vanuit een nieuw perspectief
“Wedergeboren tot een levende hoop
Lector: Prof. dr. A. Baars VDM