Perspectief in de eindtijd
“Zie, Ik kom haastelijk”
Lector: Ds. W. Visscher