Perspectief en openbaring
“Weet dat de HEERE is God”
Lector: Prof. dr. J. Hoek VDM