Lezing 10

Perspectief in de eindtijd “Zie, Ik kom haastelijk” Lector: Ds. W. Visscher

Lezing 9

Perspectief in het lijden “Want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet” Lector: Dr. P. C. Hoek VDM

Lezing 8

Perspectief op jezelf “Gij doorgrondt en kent mij” Lector: Dr. J. C. van Nieuw Amerongen – Meeuse

Lezing 7

Perspectief voor de schepping “De aarde is des HEEREN” Lector: Drs. E. J. Brouwer

Lezing 6

Perspectief op de ander “Een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is” Lector: Dr. J. R. Compaijen

Lezing 5

Botsende perspectieven “Houdt vrede met alle mensen” Lector: Dr. P. Overeem

Lezing 4

Literair perspectief “Verstand in alle boeken” Lector: Dr. Tj. de Reus

Lezing 3

Historisch perspectief “Wij hebben gezondigd, mitsgaders onze vaderen” Lector: Prof. dr. B.T. Wallet

Lezing 2

Leven vanuit een nieuw perspectief “Wedergeboren tot een levende hoop Lector: Prof. dr. A. Baars VDM

Lezing 1

Perspectief en openbaring “Weet dat de HEERE is God” Lector: Prof. dr. J. Hoek VDM