Lezing 10

Perspectief in de eindtijd “Zie, Ik kom haastelijk” Lector: Ds. W. Visscher Voorbereidingsartikel lezing 10

Lezing 9

Perspectief in het lijden “Want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet” Lector: Dr. P. C. Hoek VDM Voorbereidingsartikel lezing 9

Lezing 8

Perspectief op jezelf “Gij doorgrondt en kent mij” Lector: Dr. J. C. van Nieuw Amerongen – Meeuse Voorbereidingsartikel lezing 8

Lezing 7

Perspectief voor de schepping “De aarde is des HEEREN” Lector: Drs. E. J. Brouwer Voorbereidingsartikel lezing 7

Lezing 6

Perspectief op de ander “Een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is” Lector: Dr. J. R. Compaijen Voorbereidingsartikel lezing 6

Lezing 5

Botsende perspectieven “Houdt vrede met alle mensen” Lector: Dr. P. Overeem Voorbereidingsartikel lezing 5

Lezing 4

Wil je gezamenlijk eten, we verzamelen om 18:00 bij de wolk op Utrecht Centraal (bij de bushaltes centrumzijde). U kunt later aansluiten bij de Hema (Steenweg 59). Literair perspectief “Verstand in alle boeken” Lector: Dr. Tj. de Reus Voorbereidingsartikel lezing 4

Lezing 3

Wil je gezamenlijk eten, we verzamelen om 18:00 bij de wolk op Utrecht Centraal (bij de bushaltes centrumzijde). U kunt later aansluiten bij de Hema (Steenweg 59). Historisch perspectief “Wij hebben gezondigd, mitsgaders onze vaderen” Lector: Prof. dr. B.T. Wallet Voorbereidingsartikel lezing 3

Lezing 2

Wil je gezamenlijk eten, we verzamelen om 18:00 bij de wolk op Utrecht Centraal (bij de bushaltes centrumzijde). U kunt later aansluiten bij de Hema (Steenweg 59). Leven vanuit een nieuw perspectief “Wedergeboren tot een levende hoop Lector: Prof. dr. A. Baars VDM Voorbereidingsartikel lezing 2

Lezing 1

Bij deze lezing zijn gasten van harte welkom! Er is mogelijkheid om met de vereniging te eten. We verzamelen om 18:00 bij de wolk op Utrecht Centraal (bij de bushaltes centrumzijde). U kunt later aansluiten bij Manneken Pis. Perspectief en openbaring “Weet dat de HEERE is God” Lector: Prof. dr. J. Hoek VDM Locatie: Oud Lees verder