Doel

Depositum Custodi heeft een vierledig doel:

Verdieping
De Bijbel dient voor iedere student het uitgangspunt te zijn van zijn of haar handelen. Het bestuderen van de Bijbel is binnen de vereniging dan ook een belangrijke activiteit. Daarnaast proberen we ons aan de hand van de belijdenisgeschriften en de Institutie verder te verdiepen in de gereformeerde leer. Deze verdieping is nodig om op een bijbelse manier te kunnen bezinnen en bewapenen.

Bezinning
De wereld waarin we als studenten staan, is onderhevig aan de tijdgeest. Deze tijdgeest zorgt ervoor dat studenten soms behoorlijk heen en weer geslingerd worden. Door middel van bezinning op de Bijbel proberen we de juiste antwoorden te vinden op de vele vragen waar we tegenaan lopen, zodat we weten hoe we in deze wereld moeten staan.

Bewapening
Als student leven we in een wereld waarin men vanuit totaal andere kaders denkt dan de bijbelse kaders die we vanuit onze christelijke opvoeding hebben meegekregen. Om staande te blijven in die wereld is het nodig ons te bewapenen. De Bijbel spreekt van de geestelijke wapenrusting waardoor we de goede strijd van het geloof kunnen strijden. Door middel van lezingen, kringen en gesprekken wordt deze bewapening aangereikt.

Vriendschap
Op DC kom je met veel verschillende studenten in contact. Tijdens kringavonden en kringweekenden, diepe gesprekken en sportieve activiteiten leer je elkaar goed kennen. Zo ontstaan vele blijvende vriendschappen die soms zelfs resulteren in DC-huwelijken.