Kerndoelen

Op onze vereniging staan vier kerndoelen centraal: verdieping, bezinning, bewapening  en vriendschap. Deze doelen zijn niet zoals normale doelen: de doelen zijn niet op een gegeven moment bereikt, maar je moet er altijd aan blijven werken.

Verdieping

De Bijbel dient voor iedereen het uitgangspunt te zijn van zijn of haar handelen. Het bestuderen van de Bijbel is binnen de vereniging dan ook een belangrijke activiteit. Daarnaast proberen we ons aan de hand van de belijdenisgeschriften en de Institutie verder te verdiepen in de gereformeerde leer. Deze verdieping is nodig om ons op een Bijbelse manier te kunnen bezinnen en bewapenen.

Verdieping

De Bijbel dient voor iedereen het uitgangspunt te zijn van zijn of haar handelen. Het bestuderen van de Bijbel is binnen de vereniging dan ook een belangrijke activiteit. Daarnaast proberen we ons aan de hand van de belijdenisgeschriften en de Institutie verder te verdiepen in de gereformeerde leer. Deze verdieping is nodig om ons op een Bijbelse manier te kunnen bezinnen en bewapenen.

Bezinning

In je studententijd verandert er veel. Vaak kom je als student terecht in een omgeving die niet christelijk is. Hierdoor kunnen er veel vragen op je afkomen en kan je behoorlijk heen en weer geslingerd worden. Door met elkaar te bezinnen op de Bijbel proberen we op zoek te gaan naar antwoorden die houvast geven. Door dit samen te doen, leer je reflecteren op je eigen handelen, op de traditie waarmee je bent opgegroeid en de maatschappij waar je deel van uitmaakt.

Bezinning

In je studententijd verandert er veel. Vaak kom je als student terecht in een omgeving die niet christelijk is. Hierdoor kunnen er veel vragen op je afkomen en kan je behoorlijk heen en weer geslingerd worden. Door met elkaar te bezinnen op de Bijbel proberen we op zoek te gaan naar antwoorden die houvast geven. Door dit samen te doen, leer je reflecteren op je eigen handelen, op de traditie waarmee je bent opgegroeid en de maatschappij waar je deel van uitmaakt.

Bewapening

Als studenten komen we veel in een omgeving waarin men vanuit totaal andere kaders denkt dan de Bijbelse kaders die we vanuit de Bijbel en onze christelijke opvoeding hebben meegekregen. Dit daagt je persoonlijk uit om bepaalde vragen te beantwoorden. Waarom geloof je? En waarom geef je op deze manier handen en voeten aan je geloof? Om staande te blijven in die wereld is het nodig ons te bewapenen. De Bijbel spreekt van de geestelijke wapenrusting waardoor we de goede strijd van het geloof kunnen strijden. Door middel van lezingen, kringen en gesprekken onderling wordt deze bewapening aangereikt.

Bewapening

Als studenten komen we veel in een omgeving waarin men vanuit totaal andere kaders denkt dan de Bijbelse kaders die we vanuit de Bijbel en onze christelijke opvoeding hebben meegekregen. Dit daagt je persoonlijk uit om bepaalde vragen te beantwoorden. Waarom geloof je? En waarom geef je op deze manier handen en voeten aan je geloof? Om staande te blijven in die wereld is het nodig ons te bewapenen. De Bijbel spreekt van de geestelijke wapenrusting waardoor we de goede strijd van het geloof kunnen strijden. Door middel van lezingen, kringen en gesprekken onderling wordt deze bewapening aangereikt.

vriendschap

Op DC kom je met veel verschillende studenten in contact. Deze studenten studeren op verschillende plekken in het land, maar komen door en voor DC bij elkaar. Goede gesprekken, discussies en samen actief bezig zijn is altijd een goede manier om iemand beter te leren kennen. Op de verschillende kringavonden en weekenden is hier dan ook genoeg tijd voor. Daarnaast worden er verenigingsbreed ook verschillende activiteiten georganiseerd die vriendschap bevorderen. Zo ontstaan er veel vriendschappen die nog lang na je DC-tijd blijven bestaan!

vriendschap

Op DC kom je met veel verschillende studenten in contact. Deze studenten studeren op verschillende plekken in het land, maar komen door en voor DC bij elkaar. Goede gesprekken, discussies en samen actief bezig zijn is altijd een goede manier om iemand beter te leren kennen. Op de verschillende kringavonden en weekenden is hier dan ook genoeg tijd voor. Daarnaast worden er verenigingsbreed ook verschillende activiteiten georganiseerd die vriendschap bevorderen. Zo ontstaan er veel vriendschappen die nog lang na je DC-tijd blijven bestaan!

logo

De vier doelen zijn verwerkt in het logo van DC. Het logo verbeeldt kernachtig wat DC wil zijn. Zoals het logo klassiek en toch modern is, wil DC vanuit de klassiek-christelijke traditie zoeken naar hoe wij kunnen staan in de moderne tijd.

In de brede cirkel van het logo staat de naam van de vereniging vermeld. De negentien dunne strepen in de binnenste cirkel verwijzen naar de negentien Latijnse woorden uit 1 Tim. 6: 20 en 21. In het centrum van het logo staat het schild als symbool voor ‘het schild des geloofs’. Binnen dit schild worden door pictogrammen de vier doelen van de vereniging tot uitdrukking gebracht. Deze vier doelen staan in het logo met elkaar in verbinding. Zo zijn de activiteiten van de vereniging erop gericht om de vier doelen in verbinding met elkaar te verwezenlijken.

Het huidige logo is in 2019 in gebruik genomen. Het logo is tot stand gekomen door de Logocommissie in samenwerking met verschillende andere DC’ers die bij het proces betrokken waren.

De vier doelen zijn verwerkt in het logo van DC. Het logo verbeeldt kernachtig wat DC wil zijn. Zoals het logo klassiek en toch modern is, wil DC vanuit de klassiek-christelijke traditie zoeken naar hoe wij kunnen staan in de moderne tijd.

In de brede cirkel van het logo staat de naam van de vereniging vermeld. De negentien dunne strepen in de binnenste cirkel verwijzen naar de negentien Latijnse woorden uit 1 Tim. 6: 20 en 21. In het centrum van het logo staat het schild als symbool voor ‘het schild des geloofs’. Binnen dit schild worden door pictogrammen de vier doelen van de vereniging tot uitdrukking gebracht. Deze vier doelen staan in het logo met elkaar in verbinding. Zo zijn de activiteiten van de vereniging erop gericht om de vier doelen in verbinding met elkaar te verwezenlijken.

Het huidige logo is in 2019 in gebruik genomen. Het logo is tot stand gekomen door de Logocommissie in samenwerking met verschillende andere DC’ers die bij het proces betrokken waren.