Lezing 8

Op 8 april 2021 hielden we de achtste lezing binnen ons jaarthema ‘Trouw’. Deze lezing was de derde lezing over ‘trouw van mensen’ en was getiteld ‘Hij, Die u roept, is getrouw. Drs. J. Kloosterman MBA, directeur van de RMU, dacht met ons na over trouw zijn in je werk en studie en hoe we deze trouw moeten linken aan de roeping en leiding van God in ons leven.

Lezing 3

Donderdag 26 november hield dr. C.P. de Boer VDM de derde lezing van ons jaarthema ‘Trouw’ over het onderwerp ‘Gods trouw in de Psalmen’.

Lezing 7

Donderdag 12 maart hield prof. dr. H.J. Paul de zevende lezing van ons jaarthema ‘Gebed’ over het onderwerp ‘Gebed voor de seculiere samenleving’.

Lezing 4

Donderdagavond 5 december werd de vierde lezing van dit verenigingsjaar gehouden. Na een smakelijke maaltijd bij De Muntkelder hield prof. dr. ir. A.J. Nederveen een lezing over Gods voorzienigheid, aansluitend bij het jaarthema ‘Gebed’.