Agenda

Elke maand organiseert DC op een donderdagavond een lezing waar je van harte welkom bent! Hieronder vind je de agenda voor de komende lezingen en wat praktische informatie.

 • Lezingen beginnen rond 19:30 en we sluiten rond 22:00 af.
 • Onder elke lezing vind je een voorbereidingsartikel. Dit artikel kun je voorafgaand aan de lezing lezen, om al kennis te maken met het onderwerp van de lezing.
 • Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente.
Ieder jaar zet het bestuur een jaarthema op. In het verenigingsjaar 2020-2021 denken we na over het thema ‘Luisteren: Horen en gehoorzamen.’ Dit doen we onder andere met tien lezingen, waarop iedereen welkom is. Je kunt hierover meer informatie vinden in de agenda.
 

 • do
  08
  sep
  2016
  19:30Utrecht

  De volmaakte schepping: En zie, het was zeer goed
  Lector: Prof. dr. C. Vuik
  Voorbereidingsartikel

 • do
  13
  okt
  2016
  19:30Utrecht

  In de juiste verhouding: Want God is geen God van verwarring
  Lector: Dr. G. A. van den Brink VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  10
  nov
  2016
  19:30Utrecht

  Zoektocht naar harmonie: Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U
  Lector: Mr. dr. W. A. Zondag VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  08
  dec
  2016
  19:30Utrecht

  Een gemeenschap in harmonie: Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde
  Lector: Dr. M. A. van Willigen 
  Voorbereidingsartikel

 • do
  12
  jan
  2017
  19:30Utrecht

  Vrijheid, gelijkheid en harmonie: Wat is het recht des volks?
  Lector: Mr. drs. B. D. Hengstmengel
  Voorbereidingsartikel

 • do
  16
  feb
  2017
  19:30Utrecht

  Economie in harmonie: De aarde is des HEEREN
  Lector: Drs. R. A. Keizer
  Voorbereidingsartikel

 • do
  16
  mrt
  2017
  19:30Utrecht

  Philharmonie: Mijn ziel maakt groot de Heere
  Lector: Drs. E. Heijerman
  Voorbereidingsartikel

 • do
  06
  apr
  2017
  19:30Utrecht

  Meester over de dieren: De rechtvaardige kent het leven van zijn beest
  Lector: Ds. M. van Kooten
  Voorbereidingsartikel

 • do
  11
  mei
  2017
  19:30Utrecht

  Lichaam en geest in harmonie: Alzo werd de mens tot een levende ziel
  Lector: Prof. dr. G. Glas
  Voorbereidingsartikel

 • do
  01
  jun
  2017
  19:30Utrecht

  Glorieuze toekomst: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw
  Lector: Prof. dr. J. Hoek VDM
  Voorbereidingsartikel

 • za
  10
  jun
  2017
  09:30Bodegraven

  Proelium multiforme: De multidimensionale strijd
  Lectores: Prof. dr. W. van Vlastuin & Dr. S.D. Post

   

 • do
  31
  aug
  2017
  09:00Utrecht

  Welkom op onze introductiedag!

 • do
  14
  sep
  2017
  19:30Utrecht

  Opdat zij één zijn, gelijk als Wij: Gemeenschap in Bijbels perspectief
  Lector: Prof. dr. T.M. Hofman VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  12
  okt
  2017
  19:30Utrecht

  Met God verzoend door den dood Zijns Zoons: Gemeenschap met God
  Lector: Dr. P. de Vries VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  02
  nov
  2017
  19:30Utrecht

  Ben ik mijns broeders hoeder? Individualisering in Bijbels licht
  Lector: Prof. dr. A. Huijgen VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  14
  dec
  2017
  19:30Utrecht

  Ondersteunt de zwakken: Verantwoordelijkheden in de zorg
  Lector: Prof. dr. J.J. Polder
  Voorbereidingsartikel

 • do
  11
  jan
  2018
  Alleen voor leden

  Een vriend heeft te allen tijde lief: Vriendschap
  Lector: Dr. R. Seldenrijk
  Voorbereidingsartikel

 • do
  15
  feb
  2018
  19:30Utrecht

  De aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven: Gedeelde aarde
  Lector: Dr. H.F. Massink
  Voorbereidingsartikel

 • do
  15
  mrt
  2018
  19:30Utrecht

  LET OP: op deze datum stond oorspronkelijk de lezing van Dr. R. Bisschop

  Gij zijt het zout der aarde: Reflectie op de refozuil
  Lector: Prof. dr. J. Rouwendal
  Voorbereidingsartikel

 • do
  05
  apr
  2018
  19:30Utrecht

  LET OP: op deze datum stond oorspronkelijk de lezing van Prof. dr. J. Rouwendal

  O land, land, land! Hoor des HEEREN woord! Nationale zonden
  Lector: Dr. R. Bisschop
  Voorbereidingsartikel

 • do
  03
  mei
  2018
  19:30Utrecht

  Opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden: Gemeenschap aan het lijden van Christus
  Lector: Ds. F. van Binsbergen
  Voorbereidingsartikel

 • do
  31
  mei
  2018
  19:30Utrecht

  Ik zoek Uw aangezicht, o HEERE! Gemeenschap door het gebed
  Lector: Dr. P.C. Hoek VDM
  Voorbereidingsartikel

 • vr
  01
  jun
  2018
  za
  02
  jun
  2018
  Bodegraven

  Thema ‘In Gods hand: verantwoordelijkheid en overgave in een maakbare wereld’.
  Voor het zaterdaggedeelte kun je je aanmelden via symposium@depositumcustodi.nl.

  Bekijk hier het programma.

 • do
  30
  aug
  2018
  10:00Utrecht

  Welkom op onze introductiedag!

 • do
  13
  sep
  2018
  19:30Utrecht

  Woont als vreemdeling in dat land: Pelgrimschap in een geglobaliseerde wereld
  Lector: Dr. K. Van der Zwaag
  Voorbereidingsartikel

 • do
  13
  sep
  2018
  19:30Utrecht

  Woont als vreemdeling in dat land: Pelgrimschap in een geglobaliseerde wereld
  Lector: Dr. K. Van der Zwaag
  Voorbereidingsartikel

 • vr
  21
  sep
  2018
  ma
  24
  sep
  2018
  Bodegraven

  Aan het begin van het jaar organiseert de Integratiecommissie een weekend voor de hele vereniging. Tijdens dit weekend leren aspirant-leden en leden tijdens Bijbelstudie, spellen en veel gezelligheid elkaar kennen.

 • do
  04
  okt
  2018
  19:30Utrecht

  Er is verscheidenheid der werken, doch het is dezelfde God: Het wezenlijke in cultureel gekleurde bevinding
  Lector: Prof. dr. J. Hoek
  Voorbereidingsartikel

 • do
  01
  nov
  2018
  19:30Utrecht

  Ik zal uw inzettingen bewaren: Wereldse wetten getoetst aan Gods gebod
  Lector: Mr. A. Weggeman
  Voorbereidingsartikel

 • do
  06
  dec
  2018
  19:30Utrecht

  Verheft de banier in het land: Nederland, ons vaderland
  Lector: Dr. H. Klink VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  10
  jan
  2019
  19:30Utrecht

  Hoort naar de stem des volks: De populistische wereldburger
  Lector: Dhr. W.B. Kranendonk
  Voorbereidingsartikel

 • do
  14
  feb
  2019
  19:30Utrecht

  Wie is mijn naaste? Ontwikkelingssamenwerking op de keper beschouwd
  Lector: Dhr. K. Hooglander
  Voorbereidingsartikel

 • do
  14
  mrt
  2019
  19:30Utrecht

  Wie is, gelijk Uw volk, gelijk Israël? Israël: haat en hoop
  Lector: Ds. A. Brons
  Voorbereidingsartikel

 • do
  04
  apr
  2019
  19:30Utrecht

  Ik zal wijsheid bekomen, maar zij was nog verre van mij. De door techniek beheerste wereld
  Lector: Prof. dr. J. Hoogland
  Voorbereidingsartikel

 • do
  02
  mei
  2019
  19:30Utrecht

  Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen. De EU: een nieuwe toren van Babel?
  Lectores: Dr. Mr. F. Schonewill en Ir. H.J.A. Ruissen
  Voorbereidingsartikel

 • za
  11
  mei
  2019
  9:30 – 16:00Verlengde Maanderweg 146, Ede

   

  Repos Ailleurs: rust en onrust in maatschappij en geloof
  Lectores: R.J. van Putten MSc MA en ds. H. Liefting
  Gratis aanmelden via symposium@depositumcustodi.nl.

  Uitnodiging Symposium

 • do
  06
  jun
  2019
  19:30Utrecht

  Gebouwd tot een geestelijk huis. Burger van Gods Koninkrijk
  Lector: Ds. A. Schot
  Voorbereidingsartikel

 • do
  29
  aug
  2019
  10.00-22.00Utrecht

  Welkom op onze introductiedag!

 • do
  12
  sep
  2019
  19:30Utrecht

  Gods heiligheid. Heilig is Zijn Naam
  Lector: Prof. dr. H.G.L. Peels VDM
  Toelichting en voorbereidingsartikel

 • do
  03
  okt
  2019
  19:30Utrecht

  Omgang met God. Ik zal horen wat God de HEERE spreken zal
  Lector: Ds. P. den Ouden
  Toelichting en voorbereidingsartikel

 • do
  07
  nov
  2019
  19:30Utrecht

  Gebed met en voor elkaar. Broeders, bidt voor ons
  Lector: Prof. dr. W. van Vlastuin VDM
  Toelichting en voorbereidingsartikel

 • do
  05
  dec
  2019
  19:30Utrecht

  Gebed en voorzienigheid. Heere, Gij weet alle dingen
  Lector: Prof. dr. ir. A.J. Nederveen
  Toelichting en voorbereidingsartikel

 • do
  16
  jan
  2020
  19:30Utrecht

  Gebed als thema in de kunst. Het allerkunstelijkste werk
  Lector: Mw. E. Florijn
  Toelichting en voorbereidingsartikel

 • do
  13
  feb
  2020
  19:30Utrecht

  Gebed tegen verzoeking. Leid ons niet in verzoeking
  Lector: Dr. S.D. Post
  Toelichting en voorbereidingsartikel

 • do
  12
  mrt
  2020
  19:30Utrecht

  Gebed voor de seculiere samenleving. Keer weder, HEERE
  Lector: Prof. dr. H.J. Paul
  Toelichting en voorbereidingsartikel

 • ma
  16
  mrt
  2020
  zo
  31
  mei
  2020

  In verband met het coronavirus vinden er in ieder geval tot en met 31 mei geen activiteiten plaats. Ook de open avond kan helaas niet door gaan. Als u interesse heeft in onze vereniging kunt u contact opnemen met de pr-commissie (pr@depositumcustodi.nl). We horen graag van u!

 • do
  04
  jun
  2020
  19:30Online

  Een eeuwig dankgebed. Loof den HEERE, mijn ziel
  Lector: Dhr. J.W.J. Treur
  Deze lezing is een open avond. De link om mee te luisteren is te verkrijgen bij de pr-commissie (pr@depositumcustodi.nl).
  Van harte welkom!
  Toelichting en voorbereidingsartikel

 • do
  27
  aug
  2020

  Welkom op onze introductiedag!

 • do
  10
  sep
  2020
  19:30Gouda

  Uw trouw is groot. Gods Woord over trouw
  Lector: Dr. P. de Vries VDM
  Toelichting en voorbereidingsartikel lezing 1
  Aanmelden verplicht!

 • do
  08
  okt
  2020
  19:30Utrecht

  Hij betrouwe niet op ijdelheid.
  De mens over trouw
  Lector: Prof. dr. R. van Woudenberg
  Toelichting en voorbereidingsartikel lezing 2

  Aanmelden verplicht!

 • do
  26
  nov
  2020
  19:30Utrecht

  Maar ik vertrouw op U, o HEERE!
  Gods trouw in de psalmen
  Lector: Dr. C.P. de Boer VDM
  Toelichting en voorbereidingsartikel lezing 3

  Aanmelden verplicht!

 • do
  10
  dec
  2020
  19:30Utrecht

  Hij Die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen.
  Gods trouw aan Israël
  Lector: Dr. M.C. Mulder
  Toelichting en voorbereidingsartikel lezing 4

  Aanmelden verplicht!

 • do
  14
  jan
  2021
  19:30Online

  Laat Uw trouw mij geduriglijk behoeden.
  Gods beloften en onze houding
  Lector: Ds. J.C. den Ouden
  Toelichting en voorbereidingsartikel lezing 5

  Aanmelden verplicht!

  Selecteer een geldig formulier

 • do
  11
  feb
  2021
  19:30

  Twee zijn beter dan één.
  Trouw in relaties
  Lector: Mw. J. Eijmael-Verkade
  Toelichting en voorbereidingsartikel lezing 6

  Aanmelden verplicht!
  Selecteer een geldig formulier

 • za
  20
  feb
  2021
 • di
  16
  mrt
  2021
  19:30Utrecht

  Op wie vertrouwt gij nu?
  Trouw aan jezelf
  Lector: Dr. B.J. Spruyt
  Toelichting en voorbereidingsartikel lezing 7

  Aanmelden verplicht!
  Selecteer een geldig formulier

 • do
  08
  apr
  2021
  19:30Utrecht

  Hij, Die u roept, is getrouw.
  Trouw zijn aan Gods roeping
  Lector: Drs. J. Kloosterman MBA
  Toelichting en voorbereidingsartikel lezing 8

  Voor meer informatie over de open avond, klik hier!

  Aanmelden:
  Selecteer een geldig formulier

 • do
  06
  mei
  2021
  19:30Utrecht

  Ik zal Uw waarheid met mijn mond bekendmaken.
  Gods trouw in het Evangelisatiewerk
  Lector: Dr. J.H. van Doleweerd
  Toelichting en voorbereidingsartikel lezing 9

  Aanmelden verplicht!

 • di
  18
  mei
  2021

  Alleen voor leden

 • vr
  21
  mei
  2021

  Alleen voor leden

 • za
  22
  mei
  2021
  09:30

  Welkom op ons lustrum!
  Toegang is gratis,
  aanmelden via deze link.
  Voor meer info: lustrum@depositumcustodi.nl
  Lees de uitnodiging

 • do
  03
  jun
  2021
  19:30Utrecht

  Die is, en Die was, en Die komen zal.
  Gods trouw in de toekomst
  Lector: Prof. dr. A. de Reuver
  Toelichting en voorbereidingsartikel lezing 10

  Aanmelden verplicht!

 • wo
  16
  jun
  2021

  Voor meer informatie over de open avond, klik hier!

 • do
  26
  aug
  2021
  Utrecht

  Voor meer info en aanmelden:
  klik hier

 • do
  09
  sep
  2021
  19:30

  Hoor, o Israël, de HEERE onze God is een enig Heere
  Horen naar God
  Lector: Prof. dr. H. van den Belt
  Locatie: HHG te Groenekan, Groenekanseweg 66
  Voorbereidingsartikel lezing 1

 • do
  07
  okt
  2021
  19:30

  Onderzoekt de Schriften, die zijn het die van Mij getuigen
  Horen naar Gods Woord
  Lector: Dr. A. Versluis VDM
  Locatie: Ger. Gem. te Bodegraven, Dronensingel 2
  Voorbereidingsartikel lezing 2

 • do
  04
  nov
  2021
  19:30

  En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders
  Horen en doen
  Mw. R.F. Molenaar MSc
  Locatie: Oud Ger. Gem. te Utrecht, Ambachtstraat 3

  Aanmeldformulier lezing 4
  Aanmeldformulier lezing 4
  Bent u geen (aspirant-)lid, maar wilt u wel graag de lezing online bijwonen? Meldt uzelf aan en ontvang de link voor de online lezing.

  Voorbereidingsartikel lezing 3

 • do
  09
  dec
  2021
  19:30

  Gerechtigheid verhoogt een volk
  Gehoorzamen aan moreel gezag
  Lector: Dr. E.G. Bosma
  Locatie: online
  Voorbereidingsartikel lezing 4

 • do
  13
  jan
  2022
  19:30

  Er is geen macht dan van God
  Gehoorzamen aan democratisch gezag
  Lector: Drs. J. A. Schippers
  Voorbereidingsartikel lezing 5

 • do
  10
  feb
  2022
  19:30

  Uit Zijn mond komt kennis en verstand
  Gezag van de natuurwetenschap
  Lector: Prof. dr. ir. H. Jochemsen
  Locatie: Nieuwe Westerkerk (Ger. Gem.), Eerste Westerparklaan 19 in Utrecht
  Voorbereidingsartikel lezing 6

 • do
  03
  mrt
  2022
  19:30

  Zijt altijd bereid tot verantwoording
  Luisteren naar andersdenkenden
  Lector: Prof. dr. M.J. Kater VDM
  Locatie: Kouwerplantsoen 1a, Utrecht, Jeruzalemkerk
  Let op: deze lezing is uitsluitend voor leden.
  Voorbereidingsartikel lezing 7

 • do
  31
  mrt
  2022

  Deze activiteit is alleen bedoeld voor leden.

 • do
  07
  apr
  2022
  19:30

  Door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven
  Luisteren naar medechristenen
  Lector: Ir. J.M. ten Brinke
  Let op: dit is een open avond speciaal bedoeld voor niet-leden.
  Locatie: Nieuwe Westerkerk (Ger.Gem.), Eerste Westerparklaan 19, Utrecht
  Voorbereidingsartikel lezing 8

 • do
  12
  mei
  2022
  19:30

  Looft Hem met de trommel en fluit
  Luisteren naar Gods stem in de muziek
  Lector: Dr. G.J. Baan VDM
  Locatie: Oud Ger. Gem. te Utrecht, Ambachtstraat 3
  Voorbereidingsartikel lezing 9

 • za
  14
  mei
  2022

  Linquenda
  Leven en sterven als pelgrims
  Aanmelden voor het symposium
  Let op: dit kan alleen als u ingelogd bent.

 • do
  02
  jun
  2022
  19:30

  Zie, Ik heb het u voorzegd
  Horen naar het profetische woord
  Lector: Dr. C.M.A. van Ekris VDM
  Locatie: Oud Ger. Gem. te Utrecht, Ambachtstraat 3
  Voorbereidingsartikel lezing 10

 • wo
  08
  jun
  2022
  19:30Maximapark Utrecht

  Geïnteresseerd in DC? Kom op D.V. woensdag 8 juni kennis maken met DC en DC’ers. Er staat dan een informele avond met een outdoor escaperoom gepland. De escaperoom duurt van ongeveer 19:30 tot 22:00 en is in het Maximapark in Utrecht. Rond 18:00 verzamelen er DC’ers op Utrecht Centraal om ergens te gaan eten, dus hier kun je ook bij aansluiten. Na 22:00 is er nog genoeg tijd om te blijven hangen. Via deze link kun je je aanmelden. Tot ziens!

 • do
  01
  sep
  2022
  n.t.b.n.t.b.

  Deze activiteit is alleen voor leden.

 • vr
  02
  sep
  2022
  10:00n.t.b.

  Kom kennis maken met DC en DC ‘ers! We doen een kennismakingsspel, een activiteit en we luisteren ’s avonds naar een lezing. Na de lezing kun je je aanmelden als aspirant-lid. De dag begint om 10:00. Zien we je dan?

  Kun je er niet bij zijn, maar ben je wel geïnteresseerd in DC ? Of heb je nog andere vragen?
  Aarzel niet om contact met ons op te nemen via introductie@depositumcustodi.nl

  Hier kunt u zich aanmelden:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 • do
  08
  sep
  2022
  19:30

  Perspectief en openbaring
  “Weet dat de HEERE is God”
  Lector: Prof. dr. J. Hoek VDM

 • do
  06
  okt
  2022
  19:30

  Leven vanuit een nieuw perspectief
  “Wedergeboren tot een levende hoop
  Lector: Prof. dr. A. Baars VDM

 • do
  03
  nov
  2022
  19:30

  Historisch perspectief
  “Wij hebben gezondigd, mitsgaders onze vaderen”
  Lector: Prof. dr. B.T. Wallet

 • do
  01
  dec
  2022
  19:30

  Literair perspectief
  “Verstand in alle boeken”
  Lector: Dr. Tj. de Reus

 • do
  12
  jan
  2023
  19:30

  Botsende perspectieven
  “Houdt vrede met alle mensen”
  Lector: Dr. P. Overeem

 • do
  09
  feb
  2023
  19:30

  Perspectief op de ander
  “Een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is”
  Lector: Dr. J. R. Compaijen

 • do
  02
  mrt
  2023
  19:30

  Perspectief voor de schepping
  “De aarde is des HEEREN”
  Lector: Drs. E. J. Brouwer

 • do
  06
  apr
  2023
  19:30

  Perspectief op jezelf
  “Gij doorgrondt en kent mij”
  Lector: Dr. J. C. van Nieuw Amerongen – Meeuse

 • do
  11
  mei
  2023
  19:30

  Perspectief in het lijden
  “Want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet”
  Lector: Dr. P. C. Hoek VDM

 • do
  01
  jun
  2023
  19:30

  Perspectief in de eindtijd
  “Zie, Ik kom haastelijk”
  Lector: Ds. W. Visscher