Agenda

Elke maand organiseert DC op een donderdagavond een lezing waar je
van harte welkom bent! Hieronder vind je de agenda voor de komende lezingen en
wat praktische informatie.

 • Lezingen beginnen rond 19:30 en we sluiten rond 22:00 af.
 • We houden de lezingen in het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente in Utrecht. Het adres is: Ambachtstraat 3, 3512 ER Utrecht.
  De kerk is ongeveer 15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal en
  5 minuten vanaf bushalte Janskerkhof.
 • Onder elke lezing vind je een voorbereidingsartikel. Dit artikel kun je voorafgaand aan de lezing lezen,
  om al kennis te maken met het onderwerp van de lezing.
 • do
  08
  sep
  2016
  19:30Utrecht

  De volmaakte schepping: En zie, het was zeer goed
  Lector: Prof. dr. C. Vuik
  Voorbereidingsartikel

 • do
  13
  okt
  2016
  19:30Utrecht

  In de juiste verhouding: Want God is geen God van verwarring
  Lector: Dr. G. A. van den Brink VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  10
  nov
  2016
  19:30Utrecht

  Zoektocht naar harmonie: Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U
  Lector: Mr. dr. W. A. Zondag VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  08
  dec
  2016
  19:30Utrecht

  Een gemeenschap in harmonie: Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde
  Lector: Dr. M. A. van Willigen 
  Voorbereidingsartikel

 • do
  12
  jan
  2017
  19:30Utrecht

  Vrijheid, gelijkheid en harmonie: Wat is het recht des volks?
  Lector: Mr. drs. B. D. Hengstmengel
  Voorbereidingsartikel

 • do
  16
  feb
  2017
  19:30Utrecht

  Economie in harmonie: De aarde is des HEEREN
  Lector: Drs. R. A. Keizer
  Voorbereidingsartikel

 • do
  16
  mrt
  2017
  19:30Utrecht

  Philharmonie: Mijn ziel maakt groot de Heere
  Lector: Drs. E. Heijerman
  Voorbereidingsartikel

 • do
  06
  apr
  2017
  19:30Utrecht

  Meester over de dieren: De rechtvaardige kent het leven van zijn beest
  Lector: Ds. M. van Kooten
  Voorbereidingsartikel

 • do
  11
  mei
  2017
  19:30Utrecht

  Lichaam en geest in harmonie: Alzo werd de mens tot een levende ziel
  Lector: Prof. dr. G. Glas
  Voorbereidingsartikel

 • do
  01
  jun
  2017
  19:30Utrecht

  Glorieuze toekomst: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw
  Lector: Prof. dr. J. Hoek VDM
  Voorbereidingsartikel

 • za
  10
  jun
  2017
  09:30Bodegraven

  Proelium multiforme: De multidimensionale strijd
  Lectores: Prof. dr. W. van Vlastuin & Dr. S.D. Post

   

 • do
  31
  aug
  2017
 • do
  14
  sep
  2017
  19:30Utrecht

  Opdat zij één zijn, gelijk als Wij: Gemeenschap in Bijbels perspectief
  Lector: Prof. dr. T.M. Hofman VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  12
  okt
  2017
  19:30Utrecht

  Met God verzoend door den dood Zijns Zoons: Gemeenschap met God
  Lector: Dr. P. de Vries VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  02
  nov
  2017
  19:30Utrecht

  Ben ik mijns broeders hoeder? Individualisering in Bijbels licht
  Lector: Prof. dr. A. Huijgen VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  14
  dec
  2017
  19:30Utrecht

  Ondersteunt de zwakken: Verantwoordelijkheden in de zorg
  Lector: Prof. dr. J.J. Polder
  Voorbereidingsartikel

 • do
  11
  jan
  2018
  Alleen voor leden

  Een vriend heeft te allen tijde lief: Vriendschap
  Lector: Dr. R. Seldenrijk
  Voorbereidingsartikel

 • do
  15
  feb
  2018
  19:30Utrecht

  De aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven: Gedeelde aarde
  Lector: Dr. H.F. Massink
  Voorbereidingsartikel

 • do
  15
  mrt
  2018
  19:30Utrecht

  LET OP: op deze datum stond oorspronkelijk de lezing van Dr. R. Bisschop

  Gij zijt het zout der aarde: Reflectie op de refozuil
  Lector: Prof. dr. J. Rouwendal
  Voorbereidingsartikel

 • do
  05
  apr
  2018
  19:30Utrecht

  LET OP: op deze datum stond oorspronkelijk de lezing van Prof. dr. J. Rouwendal

  O land, land, land! Hoor des HEEREN woord! Nationale zonden
  Lector: Dr. R. Bisschop
  Voorbereidingsartikel

 • do
  03
  mei
  2018
  19:30Utrecht

  Opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden: Gemeenschap aan het lijden van Christus
  Lector: Ds. F. van Binsbergen
  Voorbereidingsartikel

 • do
  31
  mei
  2018
  19:30Utrecht

  Ik zoek Uw aangezicht, o HEERE! Gemeenschap door het gebed
  Lector: Dr. P.C. Hoek VDM
  Voorbereidingsartikel

 • vr
  01
  jun
  2018
  za
  02
  jun
  2018
  Bodegraven

  Thema ‘In Gods hand: verantwoordelijkheid en overgave in een maakbare wereld’.
  Voor het zaterdaggedeelte kun je je aanmelden via symposium@depositumcustodi.nl.

  Bekijk hier het programma.

 • do
  30
  aug
  2018
 • do
  13
  sep
  2018
  19:30Utrecht

  Woont als vreemdeling in dat land: Pelgrimschap in een geglobaliseerde wereld
  Lector: Dr. K. Van der Zwaag
  Voorbereidingsartikel

 • do
  13
  sep
  2018
  19:30Utrecht

  Woont als vreemdeling in dat land: Pelgrimschap in een geglobaliseerde wereld
  Lector: Dr. K. Van der Zwaag
  Voorbereidingsartikel

 • vr
  21
  sep
  2018
  ma
  24
  sep
  2018
  Bodegraven

  Aan het begin van het jaar organiseert de Integratiecommissie een weekend voor de hele vereniging. Tijdens dit weekend leren aspirant-leden en leden tijdens Bijbelstudie, spellen en veel gezelligheid elkaar kennen.

 • do
  04
  okt
  2018
  19:30Utrecht

  Er is verscheidenheid der werken, doch het is dezelfde God: Het wezenlijke in cultureel gekleurde bevinding
  Lector: Prof. dr. J. Hoek
  Voorbereidingsartikel

 • do
  01
  nov
  2018
  19:30Utrecht

  Ik zal uw inzettingen bewaren: Wereldse wetten getoetst aan Gods gebod
  Lector: Mr. A. Weggeman
  Voorbereidingsartikel

 • do
  06
  dec
  2018
  19:30Utrecht

  Verheft de banier in het land: Nederland, ons vaderland
  Lector: Dr. H. Klink VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  10
  jan
  2019
  19:30Utrecht

  Hoort naar de stem des volks: De populistische wereldburger
  Lector: Dhr. W.B. Kranendonk
  Voorbereidingsartikel

 • do
  14
  feb
  2019
  19:30Utrecht

  Wie is mijn naaste? Ontwikkelingssamenwerking op de keper beschouwd
  Lector: Dhr. K. Hooglander
  Voorbereidingsartikel

 • do
  14
  mrt
  2019
  19:30Utrecht

  Wie is, gelijk Uw volk, gelijk Israël? Israël: haat en hoop
  Lector: Ds. A. Brons
  Voorbereidingsartikel

 • do
  04
  apr
  2019
  19:30Utrecht

  Ik zal wijsheid bekomen, maar zij was nog verre van mij. De door techniek beheerste wereld
  Lector: Prof. dr. J. Hoogland
  Voorbereidingsartikel

 • do
  02
  mei
  2019
  19:30Utrecht

  Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen. De EU: een nieuwe toren van Babel?
  Lectores: Dr. Mr. F. Schonewill en Ir. H.J.A. Ruissen
  Voorbereidingsartikel

 • za
  11
  mei
  2019
  9:30 - 16:00Verlengde Maanderweg 146, Ede

   

  Repos Ailleurs: rust en onrust in maatschappij en geloof
  Lectores: R.J. van Putten MSc MA en ds. H. Liefting
  Gratis aanmelden via symposium@depositumcustodi.nl.

  Uitnodiging Symposium

 • do
  06
  jun
  2019
  19:30Utrecht

  Gebouwd tot een geestelijk huis. Burger van Gods Koninkrijk
  Lector: Ds. A. Schot
  Voorbereidingsartikel

 • do
  29
  aug
  2019
  10.00-22.00Utrecht

  Voor meer informatie over de introductiedag, klik hier

 • do
  12
  sep
  2019
  19:30Utrecht

  Gods heiligheid. Heilig is Zijn Naam
  Lector: Prof. dr. H.G.L. Peels

 • do
  03
  okt
  2019
  19:30Utrecht

  Omgang met God. Ik zal horen wat God de HEERE spreken zal
  Lector: Ds. P. den Ouden

 • do
  07
  nov
  2019
  19:30Utrecht

  Gebed met en voor elkaar. Broeders, bidt voor ons
  Lector: Prof. dr. W. van Vlastuin VDM

 • do
  05
  dec
  2019
  19:30Utrecht

  Gebed en voorzienigheid. Heere, Gij weet alle dingen
  Lector: Prof. dr. ir. A.J. Nederveen

 • do
  16
  jan
  2020
  19:30Utrecht

  Gebed als thema in de kunst. Het allerkunstelijkste werk
  Lector: Mw. E. Florijn

 • do
  13
  feb
  2020
  19:30Utrecht

  Gebed tegen verzoeking. Leid ons niet in verzoeking
  Lector: Dr. S.D. Post

 • do
  12
  mrt
  2020
  19:30Utrecht

  Gebed voor de seculiere samenleving. Keer weder, HEERE
  Lector: Prof. dr. H.J. Paul

 • do
  09
  apr
  2020
  19:30Utrecht

  Wat bidden met je doet. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd
  Lector: Prof. dr. J. Schaap-Jonker

 • do
  07
  mei
  2020
  19:30Utrecht

  Alleen voor leden
  Persoonlijk gebed. Bidt zonder ophouden
  Lector: Ds. W. Harinck

 • do
  04
  jun
  2020
  19:30Utrecht

  Een eeuwig dankgebed. Loof den HEERE, mijn ziel
  Lector: Ds. J. Lohuis