Agenda

Elke maand organiseert DC op een donderdagavond een lezing waar je van harte welkom bent! Hieronder vind je de agenda voor de komende lezingen en wat praktische informatie.

 • Lezingen beginnen rond 19:30 en we sluiten rond 22:00 af.
 • Onder elke lezing vind je een voorbereidingsartikel. Dit artikel kun je voorafgaand aan de lezing lezen, om al kennis te maken met het onderwerp van de lezing.
 • Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente.
Ieder jaar zet het bestuur een jaarthema op. In het verenigingsjaar 2020-2021 denken we na over het thema ‘Luisteren: Horen en gehoorzamen.’ Dit doen we onder andere met tien lezingen, waarop iedereen welkom is. Je kunt hierover meer informatie vinden in de agenda.
 

 • do
  12
  jan
  2017
  19:30Utrecht

  Vrijheid, gelijkheid en harmonie: Wat is het recht des volks?
  Lector: Mr. drs. B. D. Hengstmengel
  Voorbereidingsartikel

 • do
  16
  feb
  2017
  19:30Utrecht

  Economie in harmonie: De aarde is des HEEREN
  Lector: Drs. R. A. Keizer
  Voorbereidingsartikel

 • do
  16
  mrt
  2017
  19:30Utrecht

  Philharmonie: Mijn ziel maakt groot de Heere
  Lector: Drs. E. Heijerman
  Voorbereidingsartikel

 • do
  06
  apr
  2017
  19:30Utrecht

  Meester over de dieren: De rechtvaardige kent het leven van zijn beest
  Lector: Ds. M. van Kooten
  Voorbereidingsartikel

 • do
  11
  mei
  2017
  19:30Utrecht

  Lichaam en geest in harmonie: Alzo werd de mens tot een levende ziel
  Lector: Prof. dr. G. Glas
  Voorbereidingsartikel

 • do
  01
  jun
  2017
  19:30Utrecht

  Glorieuze toekomst: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw
  Lector: Prof. dr. J. Hoek VDM
  Voorbereidingsartikel

 • za
  10
  jun
  2017
  09:30Bodegraven

  Proelium multiforme: De multidimensionale strijd
  Lectores: Prof. dr. W. van Vlastuin & Dr. S.D. Post

   

 • do
  31
  aug
  2017
  09:00Utrecht

  Welkom op onze introductiedag!

 • do
  14
  sep
  2017
  19:30Utrecht

  Opdat zij één zijn, gelijk als Wij: Gemeenschap in Bijbels perspectief
  Lector: Prof. dr. T.M. Hofman VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  12
  okt
  2017
  19:30Utrecht

  Met God verzoend door den dood Zijns Zoons: Gemeenschap met God
  Lector: Dr. P. de Vries VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  02
  nov
  2017
  19:30Utrecht

  Ben ik mijns broeders hoeder? Individualisering in Bijbels licht
  Lector: Prof. dr. A. Huijgen VDM
  Voorbereidingsartikel

 • do
  14
  dec
  2017
  19:30Utrecht

  Ondersteunt de zwakken: Verantwoordelijkheden in de zorg
  Lector: Prof. dr. J.J. Polder
  Voorbereidingsartikel