Agenda

Elke maand organiseert DC op een donderdagavond een lezing waar je van harte welkom bent! Hieronder vind je de agenda voor de komende lezingen en wat praktische informatie.

 • Lezingen beginnen rond 19:30 en we sluiten rond 22:00 af.
 • We houden de lezingen in het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland in Utrecht. Het adres is: Ambachtstraat 3, 3512 ER Utrecht.
  Vanwege de coronamaatregelen kan de locatie per avond nog veranderen. Ook het aantal mensen dat aanwezig mag zijn, kan per avond beperkt worden.
 • Onder elke lezing vind je een voorbereidingsartikel. Dit artikel kun je voorafgaand aan de lezing lezen, om al kennis te maken met het onderwerp van de lezing.
 • Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente.

 • do
  26
  aug
  2021
  Utrecht

  Voor meer info en aanmelden:
  klik hier

 • do
  09
  sep
  2021
  19:30

  Hoor, o Israël, de HEERE onze God is een enig Heere
  Horen naar God
  Lector: Prof. dr. H. van den Belt

 • do
  07
  okt
  2021
  19:30

  Onderzoekt de Schriften, die zijn het die van Mij getuigen
  Horen naar Gods Woord
  Lector: Dr. A. Versluis VDM

 • do
  04
  nov
  2021
  19:30

  En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders
  Horen en doen
  Mw. R.F. Molenaar MSc

 • do
  09
  dec
  2021
  19:30

  Gerechtigheid verhoogt een volk
  Gehoorzamen aan moreel gezag
  Lector: Dr. E.G. Bosma

 • do
  13
  jan
  2022
  19:30

  Er is geen macht dan van God
  Gehoorzamen aan democratisch gezag
  Lector: Drs. J. A. Schippers

 • do
  10
  feb
  2022
  19:30

  Uit Zijn mond komt kennis en verstand
  Gezag van de natuurwetenschap
  Lector: Prof. dr. ir. H. Jochemsen

 • do
  03
  mrt
  2022
  19:30

  Zijt altijd bereid tot verantwoording
  Luisteren naar andersdenkenden
  Lector: Prof. dr. M.J. Kater VDM

 • do
  07
  apr
  2022
  19:30

  Door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven
  Luisteren naar medechristenen
  Lector: Ir. J.M. ten Brinke

 • do
  12
  mei
  2022
  19:30

  Looft Hem met de trommel en fluit
  Luisteren naar Gods stem in de muziek
  Lector: Dr. G.J. Baan VDM

 • do
  02
  jun
  2022
  19:30

  Zie, Ik heb het u voorzegd
  Horen naar het profetische woord
  Lector: Dr. C.M.A. van Ekris VDM