Aanmeldformulier 2022-2023

Formulier voor het aanmelden als ASPIRANT-LID
van de reformatorische studentenvereniging DEPOSITUM CUSTODI
gevestigd te Utrecht.

Voor het aanmelden zijn een aantal persoonlijke gegevens nodig. Zou u dit formulier zo volledig mogelijk willen invullen?
 • Algemene gegevens

 • Een toelichting op de door u te verstrekken persoonsgegevens vindt u in de bijgevoegde privacyverklaring.
 • Het wordt zeer gewaardeerd als u nu meteen een foto uploadt en meestuurt met dit formulier. Lukt dit niet, stuur dan uiterlijk 9 september een pasfoto naar corpus@depositumcustodi.nl.
 • Overige gegevens

 • Het verstrekken van de volgende persoonsgegevens vindt plaats op vrijwillige basis. Uit praktisch oogpunt waarderen we het als u hier toestemming voor geeft, maar u bent het niet verplicht. Bij het invullen van deze gegevens geeft u toestemming voor de verwerking.
 • Institutiekring

 • Bepalingen

 • Hieronder vindt u een aantal bepalingen met betrekking tot het aspirant-lidmaatschap. Lees ze goed door, zodat u weet wat het aspirant-lidmaatschap inhoudt. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u daarvoor altijd terecht bij een van de (bestuurs)leden.
  1. Het aspirant-lidmaatschap vangt voor studenten aan het Wetenschappelijk Onderwijs aan bij aanmelding als aspirant-lid bij de abactis van de vereniging middels dit volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met eventueel gevraagde referenties. HBO-studenten dienen daarnaast ontheffing aan te vragen van artikel 6.2 van de Statuten.
  2. Gedurende het aspirant-lidmaatschap is, bij het volgen van een heeljaars extra studiekring aanwezigheid op tenminste 15 vergaderingen (openbaar of in kringverband) verplicht. Bij het volgen van geen extra studiekring is aanwezigheid op tenminste 10 vergaderingen verplicht.
  3. Van het aspirant-lid wordt verlangd de aspirant-ledenbijeenkomsten bij te wonen.
  4. De toelating tot lid kan geschieden wanneer aan bovenstaande bepalingen is voldaan en wanneer het aspirant-lid schriftelijk zijn of haar toestemming betuigd heeft met de grondslag en het doel van de vereniging, zoals omschreven in artikel 2 tot en met 7 van de statuten.
  5. De contributie voor het aspirant-lidmaatschap bedraagt rond de 75 euro. Hierbij zijn beperkte wijzigingen voorbehouden.
 • Privacyverklaring

 • Lees hier de privacyverklaring van Depositum Custodi.
 • Akkoordverklaring

 • Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de genoemde bepalingen en geef mij op als aspirant-lid van de reformatorische studentenvereniging Depositum Custodi.