Gratia Vobiscum!

Van harte welkom op de website van onze prachtige reformatorische studentenvereniging Depositum Custodi. Wij zijn een landelijke vereniging en de meeste van onze verenigingsbrede activiteiten vinden plaats in Utrecht.

Op onze vereniging zoeken we naar goede antwoorden op vragen die ertoe doen. Of het nu gaat over het christelijk geloof, de maatschappij of ethiek, er zijn vragen te over. Bij Depositum Custodi stellen we deze vragen én gaan we op zoek naar antwoorden door middel van studiekringen, lezingen en vooral veel onderlinge gesprekken. Voeg hierbij gezelligheid en vriendschap en je hebt een behoorlijk goede karakterisering van Depositum Custodi. Je bent van harte uitgenodigd om hier ook deel van uit te maken!

Kijk rustig rond op onze website voor meer informatie over Depositum Custodi, onze activiteiten en data van de lezingen.

Mocht je vragen hebben, twijfel dan geen moment om contact op te nemen.


Nieuws

Lees hier meer over onze afgelopen activiteiten:
Donderdagavond 5 december werd de vierde lezing van dit verenigingsjaar gehouden. Na een smakelijke maaltijd bij De Muntkelder hield prof. dr. ir. A.J. Nederveen een lezing over Gods voorzienigheid, aansluitend bij het jaarthema ‘Gebed’. Lees verder
Het weekend van 10-13 mei vond het jaarlijkse symposium van DC plaats. Dit jaar stond het symposium in het teken van rust. Lees verder

Tjeerd Visser

Als student komt er veel op je af. Het is niet altijd makkelijk om als christen te studeren in een grotendeels niet-christelijke omgeving. Mijn lidmaatschap van DC helpt mij hiermee om te gaan. We verdiepen ons in zowel theologische als maatschappelijke thema’s. Er wordt heel wat af gediscussieerd, daarbij gaan we moeilijke vragen ook niet uit de weg. Lees verder

Heidi van de Bruinhorst

Pas in het vierde jaar van mijn studie ben ik lid geworden van DC. Hoe meer ik de tijd vóór en ná mijn aanmelding vergelijk, hoe meer ik de meerwaarde van een studentenvereniging inzie. Als student ontwikkel je je vaak in één vakgebied. Het is echter heel waardevol om je daarnaast in verenigingsverband ook te verdiepen in theologische en maatschappelijke onderwerpen, zodat je je blik op allerlei terreinen verbreedt. Vooral de kringavonden en lezingen dragen daar aan bij. Lees verder