Gratia Vobiscum!

Van harte welkom op de website van onze prachtige reformatorische studentenvereniging Depositum Custodi. Wij zijn een landelijke vereniging en de meeste van onze verenigingsbrede activiteiten vinden plaats in Utrecht.

Op onze vereniging zoeken we naar goede antwoorden op vragen die ertoe doen. Of het nu gaat over het christelijk geloof, de maatschappij of ethiek, er zijn vragen te over. Bij Depositum Custodi stellen we deze vragen én gaan we op zoek naar antwoorden door middel van studiekringen, lezingen en vooral veel onderlinge gesprekken. Voeg hierbij gezelligheid en vriendschap en je hebt een behoorlijk goede karakterisering van Depositum Custodi. Je bent van harte uitgenodigd om hier ook deel van uit te maken!

Kijk rustig rond op onze website voor meer informatie over Depositum Custodi, onze activiteiten en data van de lezingen.

Mocht je vragen hebben, twijfel dan geen moment om contact op te nemen.

Nieuws

Lees hier meer over onze afgelopen activiteiten:


Donderdag 12 maart hield prof. dr. H.J. Paul de zevende lezing van ons jaarthema ‘Gebed’ over het onderwerp ‘Gebed voor de seculiere samenleving’. Lees verder
Donderdagavond 5 december werd de vierde lezing van dit verenigingsjaar gehouden. Na een smakelijke maaltijd bij De Muntkelder hield prof. dr. ir. A.J. Nederveen een lezing over Gods voorzienigheid, aansluitend bij het jaarthema ‘Gebed’. Lees verder

Laurens Kleijbeuker

Het is erg toevallig dat ik op DC ben gekomen, aangezien ik geen familie of vrienden op de vereniging had zitten. Maar vanaf de eerste dag had ik geen spijt van mijn keuze. Vanaf het eerste moment was er een gezellige sfeer op de vereniging en gingen veel leden een gesprek met me aan. Het is fijn om met medechristenen over bepaalde politieke en wetenschappelijke kwesties te praten waar op mijn eigen studie anders over gedacht wordt. Aan de bijzondere gewoontes van de vereniging was ik snel gewend.

Lees verder

Judith Bravenboer

Al na een van de eerste avonden van DC die ik bezocht, verzuchtte ik dat ik de keuze om lid te worden eerder had moeten maken, en niet pas na drie jaar studeren. Met een dergelijke verzuchting draai je de geschiedenis niet terug, maar kun je wel proberen te voorkomen dat dit anderen overkomt. DC is namelijk een uiterst waardevolle aanvulling op de toch al zo mooie studententijd.

Lees verder